کودک

ماهنامه کودک نشریه ای است که با هدف گسترش اطلاعات والدین ومربیان درباره رشد همه جانبه کودکان منتشر می شود.

در این نشریه مطالب گوناگونی درباره کودک در بخش های روانشناسی، پزشکی، تغذیه فراهم شده است. این نشریه با امتیاز، مدیریت وسردبیری رضا پورحسین از اسفند ۱۳۸۳ منتشرشده است، رضا رستمی، محمدرضا رضا زاده، امیرعباس فتاح زاده ، مهدی حسینیان سراجه لو مشاورین ماهنامه کودک هستند. فهرست کاملی از مطالب هربخش درابتدای هرشماره آمده است. درشماره ها ی اخیر معرفی کتاب نیز به بخش های گوناگون اضافه شده است. در هر شماره کتاب هایی برای کودکان یا درباره کودکان معرفی می شود. این نشریه مصور رنگی دراندازه ۲۱در۲۸سانتی متر درحدود ۶۰ صفحه منتشرمی شود.

نشانی
تهران: خیابان استاد نجات اللهی نرسیده به خیابان کریم خان، خیابان لباف، کوچه نارنگ شماره ۴۷، واحد ۶.
صندوق پستی:
۱۹۳۵۵-۵۶۱۳
تلفن:
۸۸۹۳۲۹۷۳و۸۸۹۲۶۰۳۴
Submitted by editor6 on