برپایی نمایشگاه کلیله و دمنه

برپایی نمایشگاه کلیله و دمنه

مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران، نمایشگاهی با موضوع کلیله و دمنه، برگرفته از تصویرهای یک نسخه‌ی چاپ سنگی کلیله و دمنه برگزار می‌کند.

نمایشگاه کلیله و دمنه با همکاری مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران و کتابخانه و موزه ملی ملک بر اساس نسخه‌ای چاپ سنگی از این کتاب قدیمی هم‌زمان با برگزاری جشنواره‌ی بین‌المللی نقالان کوچک، برپا می‌شود.

این نسخه‌ی چاپ سنگی به سال ۱۲۸۲ هجری با مقدمه محمد بن محمدحسین محمودخان ملک‌الشعرا با تصویرهایی فراوان چاپ شده است. این نسخه از کلیله و دمنه به گونه‌ای تنظیم یافته که از آن به عنوان کتاب درسی در میانه‌های دوره قاجار بهره گرفته می‌شده است.

نمایشگاه کلیله و دمنه تا روز سه‌شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ خورشیدی در کوشک احمدشاهی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران از بازدیدکنندگان میزبانی می‌کند.

جشنواره‌ی بین‌المللی نقالان کوچک با حضور کودکان کار از ۲۶ تا ۳۰ شهریورماه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شده است. کودکان کار در این جشنواره، لباس‌های ملل گوناگون را دوخته و در نمایشگاهی در این جشنواره عرضه کرده‌اند.

برای آگاهی از جزییات جشنواره‌ی بین‌المللی نقالان کوچک، در مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران، می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:

برگزاری جشنواره‌ی بین‌المللی نقالان کوچک

 

نمایشگاه کلیله و دمنه

 

کلیله و دمنه

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۰۶-۲۸ ۱۳:۱۰
منبع:
کتابخانه و موزه ملی ملک
متن سفارشی:

ديدگاه شما