شعر باز می‌رسد بهار از پروین دولت آبادی

شعر باز می‌رسد بهار از پروین دولت آبادی

نارون به باد گفت

ای دم تو گرم

آمدی که بر تنم کنی

آن حریر نرم

با تو هر نفس بهار

می‌دمد به پیکرم

آمدی خوش آمدی بیا

با تو می‌شود بهار باورم

باد رقص کرد گرد نارون

سربسر پر از جوانه شد

باغ خنده کرد و گل دمید

نارون بهار را نشانه شد

پروین دولت آبادی 

اطلاعات:
نویسنده:
پروین دولت آبادی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۰۹:۴۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما