شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

شعر رنگ سبز - جعفر ابراهیمی

من رنگ سبزم

برگ درختم

گاهی لباسم

بر بند رختم

من سبز هستم

رنگ بهارم

هم پیش گل‌ها

هم پیش خارم

من رنگ گوجه

رنگ خیارم

من رنگ برگم

رنگ بهارم

جعفر ابراهیمی از کتاب الک دولک یه آدمک

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۰۹:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
جعفر ابراهیمی
دسته‌ها:
کلیدواژه:
شعر رنگ سبز, رنگ سبز, شعر کودکانه, شعر کودک
منبع:
کتاب الک دولک یه آدمک
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام