شعر رنگ سبز از جعفر ابراهیمی

شعر رنگ سبز از جعفر ابراهیمی

من رنگ سبزم

برگ درختم

گاهی لباسم

بر بند رختم

من سبز هستم

رنگ بهارم

هم پیش گل‌ها

هم پیش خارم

من رنگ گوجه

رنگ خیارم

من رنگ برگم

رنگ بهارم

جعفر ابراهیمی از کتاب الک دولک یه آدمک

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۹ ۰۹:۰۰
پدیدآورندگان:
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
شعر رنگ سبز, رنگ سبز, شعر کودکانه, شعر کودک
منبع:
کتاب الک دولک یه آدمک
نویسنده:
جعفر ابراهیمی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.