جایزه بائوباب

The Baobab Prize
جایزه بائوباب

جایزه بائوباب جایزه ای بین المللی است كه برای تشویق نویسندگان افریقایی از سال ۲۰۰۸ برگزار می شود.

هدف بنیان گذاران این جایزه سالانه، معرفی ادبیات افریقایی به نسل های بعدی و پدید آوردن ادبیات ماندگار افریقایی برای آن هاست. آن ها بر این باورند كه از راه ادبیات می توانند كودكان سراسر دنیا به ویژه كودكان افریقایی را با قاره افریقا مردم افریقا و فرهنگ زیبای افریقا آشناكنند و كودكان افریقایی به سرزمین خود افتخار کنند و به بهتر شدن برانگیخته شوند.

جایزه بائوباب توسط یك گروه از كارشناسان آموزشی، نویسندگان مشاوران وناشران رهبری می شود.

این جایزه در سه بخش اهدا می شود، برای بهترین داستان برای کودکان ۸ تا ۱۱ ساله و  بهترین داستان برای خوانندگان ۱۲ تا ۱۵ ساله  و جایزه "پرورش نویسنده" برای نویسندگان جوان زیر ۱۸ سال خوش آتیه. برندگان دو بخش نخست ۱۰۰۰ دلار امریکا دریافت می کنند و جایزه بخش "پرورش نویسنده" برابر با ۸۰۰ دلار امریکا است.

همه داستان های راه یافته به لیست نهایی نیز منتشر می شوند.

 

راهنما

ديدگاه شما