نشریه شهرزاد

این نشریه در حال حاضر منتشر نمی‌شود.

نشریه شهرزاد راهنمای مادرها و پدرها درباره کودکان است. صاحب امتیاز این نشریه، موسسه شهرزاد قصه گوی کودک ومدیر مسئول علی کاشفی خوانساری است.

شهرزاد که از سال۱۳۸۳به شکل ماهانه منتشر می شود، در ماه های اخیر ضمیمه ای به نام شهرزاد قصه گو به آن اضافه شده است که به سردبیری مصطفی رحماندوست منتشر می شود. در این ضمیمه داستان هایی  برای کودکان تنظیم شده است. نشریه شهرزاد محتوای متنوعی دارد و درباره بارداری، دوره های مختلف سنی کودکان از نوزادی تا پیش از دبستان اطلاعاتی را دراختیار خانواده اها قرار می دهد. این نشریه که با کیفیت مناسبی به چاپ می رسد با حدود ۱۲۰صفحه و در قطع ۲۲ در۳۰سانتی متر منتشر می شود.

نشانی
تهران، ميدان ولی عصر، ابتدای كريمخان، ساختمان كيميا، واحد ۶۳.
صندوق پستی:
۱۵۱۵۵-۷۴۴۶
تلفن:
۸۸۹۴۱۴۳۸
Submitted by editor6 on