کتاب تاک، نام اختصاری بخش کودک و نوجوان انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، نام اختصاری «کتاب تاک» را به جای عبارت «انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» برای کتاب‌های کودک و نوجوان خود برگزید.

واژه «تاک» از سرواژه‌های «تاریخ ادبیات کودکان» گرفته ‌شده است و هم چنین با افسانه کهن درخت آسوریگ که آرم موسسه از آن گرفته شده است، هم‌پیوندی دارد. این هم‌پیوندی هم در داستان‌های «رز و میش» و «مو و میش» که نسخه‌های دیگر از درخت آسوریگ در مناطق مرکزی و به ویژه کوهپایه‌های زاگرس است، وجود دارد.

انتخاب نام ویژه برای بخش کودک و نوجوان انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک به درخواست برخی از مخاطبان و هم چنین با توجه به نیازهای کاربردی و روزمره صورت گرفته است زیرا بیان آن به ویژه برای کودکان خردسال یا آموزشگران برنامه بامن بخوان که کتاب‌ها بیش‌تر ویژه آن‌ها منتشر می‌شود، دشوار است.

طراحی لوگوی «کتاب تاک» با فاطمه سیف اشرفی و طراحی تایپوگرافی آن با آقای مسعود میرعلایی بوده است.

 

نویسنده
گروه خبر کتابک
Submitted by editor3 on