انجمن بین المللی کتابخانه ی اسباب بازی(ایتلا)

انجمن بین المللی کتابخانه ی اسباب بازی(ایتلا)

انجمن بین المللی کتابخانه ی اسباب بازی (ایتلا) سازمانی  بین المللی و غیر انتفاعی متشکل از انجمن های ملی کتابخانه های اسباب بازی و اعضای بین المللی است.

تاریخچه ی ایتلا:

انجمن بین المللی کتابخانه ی اسباب بازی، در سال ۱۹۹۰در تورینو  ایتالیا در پنجمین کنفرانس بین المللی کتابخانه های اسباب بازی بنیاد گذاشته شد. ایتلا بنابر قانون بلژیک ثبت شده و ورود به آن برای انجمن ها و افرادی که از اهداف آن پشتیبانی کنند، آزاد است.انجمن ایتلا براین باور است که بازی و اسباب بازی  برای  پیشرفت آموزشی، فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی کودکان ضروری است .درحال حاضر، ۱۲ عضو هیأت رئیسه ی بین المللی، انجمن را اداره می کنند.

کتابخانه ی اسباب بازی چیست؟

- کتابخانه ی اسباب بازی برای اعضا فرصتی برای بازی کردن  به شکل مشترک یا  امانت گرفتن اسباب بازی ها فراهم می آورد. افراد، سازمان های خیریه ، دولت های محلی، منطقه ای یا ملی  و... می توانند این گونه کتابخانه هارا اداره  کنند.

- اعضای کتابخانه ی اسباب بازی، کودکان، والدین، مادربزرگ ها و پدربزرگ ها، پرستاران کودک، آموزگاران، دانش آموزان، کارکنان بیمارستان، بیماران یا اشخاصی هستند که به اسباب بازی ها و بازی کردن علاقه مندند.

- کتابخانه ی اسباب بازی، در هر زمان  ممکن، افزون بر امانت دادن اسباب بازی ها، مجموعه ای از منابع  شامل اطلاعات، راهنمایی و پشتیبانی برای اعضا فراهم می کند.

- کتابخانه های اسباب بازی بدون توجه به نژاد، جنسیت ، معلولیت، مذهب، زبان و ملیت اعضا به آن ها خدمات ارایه می کند.

   اهداف ایتلا:

اهداف ایتلا عبارت ا ند از:

۱- ترویج استفاده از کتابخانه های اسباب بازی به عنوان ابزاری برای فراهم کردن امکان بازی و اسباب بازی برای افراد

۲- خدمت به عنوان رابط سازمان های ملی کتابخانه ی اسباب بازی، فراهم کردن فرصتی برای تبادل بین المللی عقاید و منابع

۳- تداوم بخشیدن به ارتباط با دیگر سازمان ها و انجمن های مرتبط با موضوعات عمرانی و اجتماعی

۴- حمایت از نوآوری در تولید و خلق اسباب بازی هایی که سبب رشد آموزشی، فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی کودکان می شوند، و گسترش اطلاعات در زمینه ی اسباب بازی هایی از این دست

۵- سازماندهی نشست ها و کنفرانس های بین المللی ادواری که به بحث  درباره ی جنبه های گوناگون بازی، اسباب بازی ها و تاثیرات بازی اختصاص دارند.

  • برگرفته از مقاله ی اساسنامه ی ایتلا، شماره ۳ و۴ ، نوامبر ۱۹۹۰

عضویت در ایتلا:

چه کسانی می توانند در ایتلا عضو شوند؟

کتابخانه های اسباب بازی، انجمن های ملی کتابخانه ی اسباب بازی/سرگرمی، کارشناسان بازی، افراد علاقه مند به کمک در زمینه ی بازی.

چگونه می توان عضو شد؟  

برای عضو شدن فرم عضویت را کلیک کنید.

 برای اعضا چه چیزهایی فرستاده می شود؟

خبرنامه ی ایتلا، یک لوح کاغذی که اطلاعاتی درزمینه ی برنامه ها در سراسر جهان و اطلاعیه های جدید از کنفرانس بین المللی (که هر ۳ سال یکبار برگزار می شود) را در بردارد و تخفیف ویژه در هزینه ی شرکت در کنفرانس.

کنفرانس ایتلا:

ایتلابا همکاری انجمن های ملی و همکاران درکشورها ی مختلف، کنفرانس بین المللی کتابخانه های اسباب بازی را هر ۳ سال یکبار برگزار می کند. این رخداد، فرصتی مناسب برای تبادل عقاید، تجربه ها و منابع  است.

مرکز  اسناد:

پایگاه مرکزاسناد ایتلا در دفتر مرکز بین المللی لودوتچه  در فلورانس ایتالیا  قراردارد.این مرکز خبر نامه های ایتلا را نیز منتشر می کند که به تمام اعضای ایتلا در سراسر جهان ، دو بار در سال امانت داده می شود.

پیوند اشخاص  در گستره ی جهانی:

علاوه بر هیأت رئیسه که نمایندگان ۹ کشورهستند، بیش از ۶۰ کشور دیگر نیز با شبکه ی پیوند اشخاص ارتباط  دارند.

برگردان : پریسا نیکوکار- کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی 

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.