شعر عمو نوروز

شعر عمو نوروز

باز عمو نوروز اومده

با حاجی فیروز اومده

هدیه داره خیلی قشنگ

خوردنی‌های رنگارنگ

سفره هفت سین داره او

نقل و نبات، چلو و پلو

عیدی میده به بچه‌ها

خنده می‌کاره رو لبا

تو این خونه، تو اون خونه

هرکی ببینی، خندونه

انگاری که عروسیه

موقع دیده بوسیه

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۰:۰۱
نویسنده:
اسدالله شعبانی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

دیدگاه ها

خخخخخخخخییییییییییییییییلللللللللللللییییییی عععععععععععععععااااااااااااااا ااااااااااللللللللللللللللیییی یییییییییییییییییییییییییی


عالئییییییئییییییییییییییییییییییییییییییییییی


ديدگاه شما