هفت تا سین

شعر هفت تا سین

سفره‌ی هفت سین ما

پر شده از هفت تا سین

تو هم بیا مثل من

کنار هفت سین بشین

سنجد و سیر و سرکه

با سمنو قشنگه

سکه و سبزه و سیب

ببین چه رنگارنگه

یه تخم مرغ رنگی 

کنار تنگ کوچک

ماهی پولکی پوش 

عید شما مبارک

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۲-۱۸ ۱۵:۱۹
نویسنده:
اسدالله شعبانی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

ديدگاه شما