مقاله شناسی آثار هانس کریستین آندرسن

مقاله شناسی آثار هانس کریستین آندرسن

(بر اساس منابع موجود در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)


عنوان و نام پدیدآور : آثار هوشنگ مرادی کرمانی به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد، برندگان جایزه جهانی هانس کرستین اندرسن، ‮‭۱۹۹۲‬- [مقاله]
عنوان نشریه : ابرار
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۰۱۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت‮‭۱۳۷۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۹
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : آموزش تفکر- فلسفه برای کودکان و نوجوانان داستانی از هانس کریستیان آندرسن و راهنمای آن برای استفاده معلمان در کلاس‌های درسی [مقاله]/ منا علی نژاد، سعید ناجی
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۹، ش. ‮‭۱۰۶‬، ‮‭۱۰۵‬، ‮‭۱۰۴‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد، تیر، مرداد‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۶‬ -‮‭۲۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : آندرسن شاعر [مقاله]/ شهرام رجب زاده
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۹۸‬ -‮‭۹۷‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : آندرسن و شیخ بهایی [مقاله]/ محمد میرکیانی
عنوان نشریه : قلمرو، ادبیات کودکان
دوره/شماره : ش. ۶ (زمستان‮‭۱۳۷۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۶۰‬ -‮‭۵۵‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : از مهارت هنرمندانه به جو شعری [مقاله]/ لوسیا بایندر ترجمه ح. اوتش
عنوان نشریه : زن روز
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۲۹۵‬ (‮‭۲۴‬ آذر‮‭۱۳۶۹‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۳‬،‮‭۵۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : از نگاه آمار.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب هفته
دوره/شماره : ش. ‮‭۶۱۸‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۲۱‬ فروردین‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۵‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : اسامی برندگان جایزه اندرسن ‮‭۱۹۸۸‬ - ‮‭۱۹۵۶‬.- [مقاله]‬‬‬‬‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
تاریخ : (آبان ‮‭۱۳۶۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۵ - ۴
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : اسامی برندگان فینالیست‌ها و نامزدهای جایزه هانس کریستین آندرسن سال ‮‭۲۰۰۲‬ [مقاله]/ تهیه و تنظیم: مینا ذاکر شهرک‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۶، ش. ‮‭۶۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (آبان‮‭۱۳۸۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۴‬ -‮‭۲۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : اطلاعیه دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان ‮‭IBBY‬ در مورد معرفی برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۰۰‬ [مقاله]/ جی هیل ترجمه منصوره راعی‬‬‬‬‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال سی و هشتم، ش. ۱
تاریخ : (بهار ‮‭۱۳۷۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۰‬ - ۸‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : اطلاعیه دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان ‮‭۱۰‬ آوریل ‮‭۲۰۰۲‬ [مقاله]/ جی هیل ترجمه منصوره راعی‬‬‬‬‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال سی و نهم، ش. ۴
تاریخ : (زمستان ‮‭۱۳۸۰‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : اندرسن، این نوبل کوچک، گفت و گو با زهره قایینی عضو هیات داوران جایزه بین المللی آندرسن [مقاله]/ دنا حسینی
عنوان نشریه : کتاب هفته
دوره/شماره : ش. ‮‭۵۶۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (۵ اردیبهشت‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۵‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : بازگشت به خویشتن در قصه‌های آندرسن [مقاله]/ سجاد صاحبان زند
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برترین‌های جایزه‌هانس کریستین اندرسن اعلام شد.- [مقاله]
عنوان نشریه : ایران
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۴۵۶‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۴۵‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : بررسی تطبیقی آثار هانس کریستین آندرسن و صمد بهرنگی [مقاله]/ مینا اخباری آزاد
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال هفتم، ش. ‮‭۲۷‬‬‬‬‬
تاریخ : (زمستان ‮‭۱۳۸۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۷۷‬ - ‮‭۵۸‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برگزیدگان جایزه‌هانس کریستین آندرسن، ‮‭۱۹۹۰‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : پویش
دوره/شماره : (زمستان‮‭۱۳۶۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۵۹‬ -‮‭۱۵۸‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برگزیدگان جایزه هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۱۴‬ اعلام شدند [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۷‬، ش. ‮‭۱۹۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت ‮‭۱۳۹۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۷
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برگزیدگان جایزه هانس کریستین اندرسن ۲۰۰۴ معرفی شدند.- [مقاله]
عنوان نشریه : همشهری
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۳۶۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برگزیدگان جایزه‌هانس کریستین اندرس در تهران گردهم آمدند، با برپایی یک نمایشگاه تصویرگری.- [مقاله]
عنوان نشریه : جام جم
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۲۵۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (مهر‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برگزیدگان جشن ایرانی آندرسن.- [مقاله]
عنوان نشریه : ایران
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۰۹۶‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۷
موضوع : گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین آندرسن
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه جهانی اندرسن در سال ‮‭۱۹۷۸‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۱۶‬، ش. ۱‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۵۷‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۵ - ۳
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه جهانی اندرسن در سال ‮‭۱۹۹۰‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۶۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۰‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه جهانی هانس کریستین آندرسن، ‮‭۱۹۹۲‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
تاریخ : (شهریور‮‭۱۳۷۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۱‬ - ۹
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه هانس کریستین آندرسن [مقاله]/ کنستانتین جورجیو ترجمه: فرهاد فیروزی
عنوان نشریه : پویش
دوره/شماره : ش. ۵
تاریخ : (پاییز و زمستان ‮‭۱۳۷۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۸۵‬ - ‮‭۱۷۹‬‬‬‬‬‬‬‬
موضوع : برگزیدگان جایزه بین المللی هانس کریستین آندرسن - ‮‭۱۹۹۴‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه هانس کریستین اندرسن،‮‭۱۹۹۴‬ [مقاله]/ فرهاد فیروزی‬‬‬‬
عنوان نشریه : ماهنامه کتابخانه مرجع
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۷‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین‮‭۱۳۷۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱-۱۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جایزه هانس کریستین آندرسن در سال ‮‭۲۰۱۲‬ معرفی شدند [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۵‬، ش. ‮‭۱۷۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت ‮‭۱۳۹۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۵
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان جوایز هانس کریستین اندرسن.- [مقاله]
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۱۰‬، ش. ۱‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۵۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۵
موضوع : برگزیدگان جایزه بین المللی هانس کریستین آندرسن -‮‭۱۹۷۲‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان مدال هانس کریستیان اندرسن در سال ‮‭۱۹۶۸‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ۶، ش. ۲
تاریخ : (شهریور‮‭۱۳۴۷‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۴ - ۳
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان مدال هانس کریستین آندرسن در سال ‮‭۱۹۸۸‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : پویش
تاریخ : (بهار‮‭۱۳۶۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۵۴‬ -‮‭۱۵۰‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان مدال هانس کریستین آندرسن در سال ‮‭۱۹۸۸‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : پویش
دوره/شماره : (بهار‮‭۱۳۶۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۵۴‬ -‮‭۱۵۰‬‬‬‬‬‬‬‬‬
یادداشت : معرفی و شرح حال برنده مدال، خانم آنی، م. ژ. اسمیت نویسنده و شاعر هلندی و برندگان سال‌های قبل این مدال
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان نشان طلای هانس کریستین اندرسن آتن (یونان) ۹ مه ‮‭۱۹۷۴‬.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۱۲‬، ش. ۱‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۵۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۲ - ۱
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان نوبل ادبیات کودکان و نوجوانان، گزارش داور ایرانی جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسن ‮‭۲۰۰۶‬ [مقاله]/ پرناز نیری‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۹، ش. ‮‭۱۰۳‬ - ‮‭۱۰۲‬ - ‮‭۱۰۱‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند ‮‭۱۳۸۴‬ - فروردین و اردیبهشت‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۶۱‬ -‮‭۲۵۱‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان نوبل کوچک، جایزه‌هانس کریستین اندرسن ‮‭۱۹۹۸‬ - ‮‭۱۹۶۶‬ [مقاله]/ مینا اخباری آزاد‬‬‬‬‬‬‬‬
عنوان نشریه : رویش
دوره/شماره : دوره ۴، ش. ۱، ویژه چهارمین نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک
تاریخ : (آبان ‮‭۱۳۷۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۷‬ - ‮‭۳۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : برندگان نوبل کوچک، جایزه هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۱۰‬ [مقاله]/ سحر ترهنده‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۳‬، ش. ‮‭۱۵۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد ‮‭۱۳۸۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۸۱-۹۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : بومی نویسی ما را در جهان پیشگام می‌کند، با زهره قایینی، نخستین رئیس آسیایی هیات داوران جایزه جهانی کریستین اندرس [مقاله]/ آرش شفاعی
عنوان نشریه : جام جم
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۳۰۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد ‮‭۱۳۸۷‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : پرناز نیری در جمع هیات داوران جایزه جهانی اندرسن ‮‭۲۰۰۶‬، به پیشنهاد شورای کتاب کودک صورت گرفت.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : جام جم
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۴۵۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : پهنه‌های یخ زده خرد، نگرش‌های متفاوت به شخصیت ملکه برفی [مقاله]/ فون استر کوشته آزیتا خلج امیرحسینی
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (بهمن و اسفند ‮‭۱۳۸۵‬-فروردین ‮‭۱۳۸۶‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۶۸-۷۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تجربه داوری جایزه جهانی هانس کریستین آندرسن ۲۰۰۴.- [مقاله]
عنوان نشریه : فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۴۰‬، ش. ۴، سال ‮‭۴۱‬، ش. ۱‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (زمستان ‮‭۱۳۸۱‬ و بهار‮‭۱۳۸۲‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۲۲‬ -‮‭۹۹‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تجلیل از نویسنده‌ای که دوستدار کودکان بود، برگزاری همزمان مراسم بزرگداشت هانس کریستین اندرسن در ایران و دانمارک.- [مقاله]
عنوان نشریه : ایران
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۰۹۵‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۲‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تصویرگر ایرانی، نامزد دریافت جایزه «هانس کریستین اندرسن ۲۰۱۲» [مقاله]
عنوان نشریه : اطلاعات
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۴۸۰۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر ‮‭۱۳۸۹‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تصویرگری شرقی، تصاویری بومی تحلیل آثاری از محمدعلی بنی اسدی به بهانهٔ جایزهٔ هانس کریستین اندرسن [مقاله]/ سحر ترهنده
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۶۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد ‮‭۱۳۹۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۹۰-۹۵‬.‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تصویرگری قصه‌های آندرسن، گزارش چهل و چهارمین نشست نقد آثار تصویری کودک و نوجوان.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۹۳‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۷۶‬ -‮‭۶۳‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تفاوت‌های جذاب و تصاویر خارق العاده، برترین‌های ادبیات کودک و نوجوان جهان، در جایزه هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۱۰‬ [مقاله]/ سحر ترهنده‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۳‬، ش. ‮‭۱۴۶‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (آذر ‮‭۱۳۸۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۸۰-۸۷‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : تقابل‌ها در داستان‌های هانس کریستین آندرسن [مقاله]/ معصومه انصاریان
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۱۹‬ -‮‭۱۱۶‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه بزرگ نوبل کوچک، گفت و گو با رئیس هیات داوران جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسن [مقاله]/ سحر ترهنده
عنوان نشریه : تندیس
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۳۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۱۶‬ مهر ‮‭۱۳۸۷‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱-۱۸‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه بزرگ هانس کریستین آندرسن، نظرگاه‌ها و انتخاب‌ها، گزارش سی و سومین نشست نقد آثار تصویری کودک و نوجوان.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۷، ش. ‮‭۸۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (مرداد‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۳۹‬ -‮‭
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه هانس کریستیان آندرسن ‮‭۲۰۰۸‬ و عملکرد گروه داوران [مقاله]/ زهره قایینی، جمال الدین اکرمی‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۲‬، ش. ‮‭۱۳۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (دی ‮‭۱۳۸۷‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۹۴-۹۹‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه هانس کریستیان اندرسن ۱۹۸۰.- [مقاله]
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۱۸‬، ش. ۱‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۵۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۵‬ -‮‭۱۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه هانس کریستیان اندرسن ۱۹۸۲.- [مقاله]
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۲۰‬، ش. ۱ و ۲‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد و شهریور‮‭۱۳۶۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۵‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه‌هانس کریستین آندرسن به مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر ادبیات کودکان.- [مقاله]
عنوان نشریه : کیهان بچه‌ها
دوره/شماره : سال ‮‭۳۳‬، دوره جدید، ش. ‮‭۵۴۷‬ (۲ مرداد‮‭۱۳۶۹‬)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۲۳‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جایزه اندرسن و ایرانی‌ها [مقاله]/ هلیا قاضی میرسعید
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۳‬، ش. ‮‭۱۵۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر ‮‭۱۳۸۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۰۷-۱۱۱‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جشن ایرانی برای آندرسن.- [مقاله]
عنوان نشریه : پیک ملل
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین و اردیبهشت‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۳
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جوایز بین المللی کتاب کودک، جایزه هانس کریستین آندرسن [مقاله]/ مینا پورشعبانی
عنوان نشریه : فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۲، ش. ۵
تاریخ : (بهار ‮‭۱۳۹۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۷۱-۱۷۷‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جوایز هانس کریستین اندرسن.- [مقاله]
عنوان نشریه : فصلنامه داخلی شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۴۰‬، ش. ۴، سال ‮‭۴۱‬، ش. ۱‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (زمستان ‮‭۱۳۸۱‬ و بهار‮‭۱۳۸۲‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۹۸‬ -‮‭۹۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جوایز هانس کریستین اندرسن برای دو انگلیسی ۲۰۰۲.- [مقاله]
عنوان نشریه : همشهری
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۶۹۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین‮‭۱۳۸۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۴‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : جهانی متنوع، نگاهی به آثار هانس کریستیان آندرسن [مقاله]/ جنیس اس. اتیلگرگ، نانسی‌ای. آندرسن مترجم: بهار اشراق
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۵۰‬ -‮‭۴۲‬‬‬‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : چگونه آندرسن، آندرسن شد [مقاله]/ شیما ملاصالحی
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال هشتم، ش. ‮‭۹۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۴۱‬ -‮‭۳۷‬
موضوع : گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین آندرسن (‮‭۱۳۸۴‬: تهران)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : چهره سرمدی جهان قصه گویی، مروری بر احوال، آثار و افکار هانس کریستیان آندرسن [مقاله]/ نویسنده و مترجم: یوسف فرخ
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۴۱‬ -‮‭۴۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : خلاصه گزارش جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ‮‭۱۹۹۸‬ [مقاله]/ منصوره راعی‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۳۷‬، ش. ۴‬‬‬‬
تاریخ : (زمستان ‮‭۱۳۷۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۹‬ - ۹
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : خلاقیت در خدمت فرهنگ جهانی، نگاهی به زندگی و آثار هانس کریستسن آندرسن [مقاله]/ ترجمه و تألیف: منصور خلج
عنوان نشریه : همشهری
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۱۵۵‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر‮‭۱۳۷۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۲۳۴‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : در ایستگاه آندرسن توقف نکنیم [مقاله]/ علی اصغر سید آبادی
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۱‬ -‮‭۲۸‬
موضوع : گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین آندرسن (‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : درس‌های جشن آندرسن برای ادبیات کودکان ما [مقاله]/ زری نعیمی
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۷‬ -‮‭۱۶‬
موضوع : گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین آندرسن (‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : دو دیدگاه، بزرگداشت آندرسن.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب هفته
دوره/شماره : ش. ‮‭۶۱۸‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۲۱‬ فروردین‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۱۵‬‬‬‬‬
موضوع : گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد هانس کریستین آندرسن - بزرگداشت
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : دویست سال حضور هانس کریستیان اندرسن در قلب وذهن جهانیان [مقاله]/ ترجمه و نگارش: تابان خواجه نصیری
عنوان نشریه : فصلنامه فرهنگ مردم
دوره/شماره : سال چهارم، ش. ‮‭۱۳‬‬‬‬‬
تاریخ : (بهار‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۲‬ - ۸‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : رمانتی سیسم و فردیت در آثار آندرسن [مقاله]/ رایکا بامداد
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۰۴‬ -‮‭۱۰۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : زندگی نامه هانس کریستیان آندرسن [مقاله]/ مینا اخباری آزاد
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۹۳‬ -‮‭‬‬‬‬‬‬‬۹۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : زیبایی، دست مهربانی را می‌گیرد، هشت گنج آندرسن به روایت ناتالینا ایوانووا و هرمز ریاحی، به بهانه یکصد و بیست و نهمین سالمرگ پدر ادبیات کودک [مقاله]/ لیلا تیرانداز
عنوان نشریه : کتاب هفته
دوره/شماره : ش. ‮‭۵۷۸‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۳۱‬ مرداد‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۱‬ -‮‭۲۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : زیر ساخت‌های اعتقادی - فلسفی داستان‌های آندرسن [مقاله]/ ترجمه: ن. اکبری
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۲۴‬ -‮‭۱۲۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : سحر ترهنده داوری جایزه جهانی اندرسن را آغاز کرد [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۴‬، شو ‮‭۱۶۵‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر ‮‭۱۳۹۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۳۰‬
موضوع : داوران جایزه بین المللی هانس کریستین آندرسن - ‮‭۲۰۱۲‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : سنت افریقایی در ادبیات آمریکا.- [مقاله]
عنوان نشریه : رویش
دوره/شماره : ش. ۲
تاریخ : (آبان‮‭۱۳۷۲‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۵‬ -‮‭۱۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬
موضوع : برگزیدگان جایزه بین المللی هانس کریستین آندرسن -‮‭۱۹۹۲‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : شب به خیر! عمو آندرسن [مقاله]/ روح اله مهدی پورعمرانی
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۱۵‬ -‮‭۱۱۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : عاقبت خوش جوجه اردک زشت، آرزوی هانس کریستین آندرسن برای شهرت ابدی به تحقق پیوست [مقاله]/ دیوید مونتگمری ترجمه علی عامری
عنوان نشریه : ایما
دوره/شماره : ش. ۵ و ۶
تاریخ : (اردیبهشت و خرداد‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۶۳‬ -‮‭۶۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : عنصر زنانه - اندکی مردانه در قصه‌های پریان هانس کریستیان آندرسن [مقاله]/ مترجم: مریم واعظی
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۶۱‬ -‮‭۵۱‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : قصه خورشید و چهار نقاش [مقاله]/ هانس کریستین آندرسن
عنوان نشریه : کیهان بچه‌ها
دوره/شماره : سال ‮‭۳۳‬، دوره جدید، ش. ‮‭۵۹۵‬ (۱ مرداد‮‭۱۳۷۰‬)، ضمیمه شاپرک، ش.‮‭۵۲۱‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۷‬ -‮‭۳۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گزارش آندرسن ‮‭۲۰۰۲‬ [مقاله]/ زهره قایینی‬‬‬‬
عنوان نشریه : رویش عاشقانه‌ها
دوره/شماره : دوره پنجم، ش. ۱
تاریخ : (آبان ‮‭۱۳۸۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۶‬ - ‮‭۳۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گزارش رئیس ایرانی از بزرگ‌ترین جایزه کتاب کودکان جهان، امسال جایزه هانس کریستسن اندرسن چگونه اهدا شد [مقاله]
عنوان نشریه : جام جم
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۲۶۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت ‮‭۱۳۸۷‬)‬‬‬‬
موضوع : جایزه هانس کریستین آندرسن - ‮‭۲۰۰۸‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گزارشی از بررسی آثار نامزدهای دریافت جایزه هانس کریستین آندرسن (‮‭۱۹۹۱-۱۹۹۲‬) [مقاله]/ ثریا قزل ایاغ‬‬‬‬
عنوان نشریه : پیام کتابخانه
دوره/شماره : سال ۲، ش. ۲ و ۳
تاریخ : (تابستان و پاییز‮‭۱۳۷۱‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۱۳‬ -‮‭۱۰۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گفتگو با هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده برجسته و برنده جایزه جهانی "هانس کریستین اندرسن".- [مقاله]
عنوان نشریه : اطلاعات
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۰۲۵۳‬‬‬‬‬
تاریخ : (مرداد‮‭۱۳۷۳‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گفت و گو با پری ناز نیری، داور جایزه‌هانس کریستین اندرسن، از کودکی فقط حسی نوستالژیک مانده [مقاله]/ نلی محجوب
عنوان نشریه : شرق
دوره/شماره : ش. ‮‭۷۶۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (اردیبهشت‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گفت و گو با زهره قایینی اولین رئیس هیات داوران غیر آمریکایی - اروپایی جایزه هانس کریستین اندرسن، گفتگوهای وبلاگی داوران [مقاله]
عنوان نشریه : بهار
دوره/شماره : ش. ‮‭۶۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین ‮‭۱۳۸۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۹‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : گفت و گو با منصوره راعی، عضو شورای کتاب کودک رقبای سرسخت ادبیات کودک ایران! [مقاله]/ گفت و گو از آزیتا اصلانی فرد
عنوان نشریه : صبح امروز
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۶۶‬‬‬‬‬
تاریخ : (آبان‮‭۱۳۷۸‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : محمدعلی بنی اسدی نامزد ایرانی جایزه جهانی هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۱۲‬، تصویرگر، نقاش، کاریکاتوریست و مدرس دانشگاه [مقاله]/ ماندانا رضوی زاده‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۶۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد ‮‭۱۳۹۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۷۴-۸۵‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : مدال آندرسن برای فیلسوف زوریخی، جورج شوبینگر برنده جایزه هانس کریستین اندرسن ‮‭۲۰۰۸‬ [مقاله]/ الیزابت استاک، کریستین لاچر ترجمه: شهلا انتظاریان‬‬‬‬
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ‮‭۱۲‬، ش. ‮‭۱۳۸-۱۳۹‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین - اردیبهشت ‮‭۱۳۸۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۴۴-۴۸‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : مروری بر آثار برنده جایزه هانس کریستین آندرسن [مقاله]/ نسرین وکیلی
عنوان نشریه : بهار
دوره/شماره : ش. ‮‭۶۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین ‮‭۱۳۸۹‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : مقایسه بن مایه‌های مشترک دو داستان از هانس کریستیان اندرسن و دو تیپ از قصه‌های عامیانه ایرانی [مقاله]/ فروغ الزمان جمالی
عنوان نشریه : فصلنامه فرهنگ مردم
دوره/شماره : سال چهارم، ش. ‮‭۱۳‬‬‬‬‬
تاریخ : (بهار‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۳۹‬ -‮‭۳۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : من و تجربه داوری جایزه‌هانس کریستین اندرسن [مقاله]/ ماریان مارتنز ترجمه: شهره نور صالحی
عنوان نشریه : جهان کتاب
دوره/شماره : سال ۹، ش. ‮‭۱۸۳‬‬‬‬‬
تاریخ : (تیر‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۴۱‬ -‮‭۴۰‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نامزد ایرانی برای جایزه کریستین آندرسن ‮‭۲۰۰۶‬ معرفی شد.- [مقاله]‬‬‬‬
عنوان نشریه : همشهری
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۷۲۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نامزد ایرانی جایزه‌هانس کریستین اندرسن معرفی شد ۲۰۰۶.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب هفته
دوره/شماره : ش. ‮‭۶۳۴‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۱۶‬ خرداد‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۲
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نامزد ایرانی جایزه‌هانس کریستین اندرسن تجلیل می‌شود (محمدی، محمدهادی).- [مقاله]
عنوان نشریه : جوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۱۵۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (مهر‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬
یادداشت : مقاله ش.‮‭۱۱۰۸۰‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نامزد ایرانی دریافت جایزه هانس کریستیان آندرسن معرفی شد (محمدی، محمدهادی).- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال هشتم، ش. ‮‭۹۲‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ۴
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نام من خاویر زابالا است، درباره خاویر زابالا، کاندید جایزه جهانی هانس کریستین آندرسن [مقاله]/ مرتضی زاهدی
عنوان نشریه : تندیس
دوره/شماره : ش. ‮‭۲۰۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد ‮‭۱۳۹۰‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص. ‮‭۱۸-۱۹‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نسرین خسروی کاندیدای جایزه بین المللی هانس کریستین آندرسن، گزارش سومین نشست نقد آثار تصویری.- [مقاله]
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۴، ش. ‮‭۴۸‬‬‬‬‬
تاریخ : (‮‭۳۰‬ مهر ‮‭۱۳۸۰‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۷۰‬ - ‮‭۶۳‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نگاهی به زبده آثار ادبیات کودکان جهان گزارش کار هیات داوران بین المللی جایزه آندرسن‮‭۱۹۸۶‬ [مقاله]/ توران میرهادی‬‬‬‬
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۲۴‬، ش. ۱ و ۲‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد و شهریور‮‭۱۳۶۵‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۴۹‬ -‮‭۲۴‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نمایش با آندرسن [مقاله]/ تهیه و تلخیص: آرزو انواری
عنوان نشریه : پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان
دوره/شماره : ش. ‮‭۴۱‬‬‬‬‬
تاریخ : (تابستان‮‭۱۳۸۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۷۲‬ -‮‭۷۱‬
موضوع : بررسی قابلیت‌های نمایش عروسکی در آثار هانس کریستیان آندرسن
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : نهال صنوبر [مقاله]/ هانس کریستین آندرسن
عنوان نشریه : سروش نوجوان
دوره/شماره : سال ۲، ش. ۳ (فروردین‮‭۱۳۶۸‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۲۵‬ -‮‭۲۲‬
یادداشت : منتخب از کتاب‌های ۵ قصه از هانس ... ترجمه محمد قاضی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : وقتی زندگی و انسان خواستنی‌تر می‌شوند، مروری بر ۴ قصه از آندرسن [مقاله]/ حسن پارسایی
عنوان نشریه : کتاب ماه کودک و نوجوان
دوره/شماره : سال ۸، ش. ‮‭۸۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۸۳‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۱۱‬ -‮‭۱۰۷‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : هانس کریستیان اندرسن و آثار او.- [مقاله]
عنوان نشریه : گزارش شورای کتاب کودک
دوره/شماره : سال ‮‭۱۳‬، ش. ۱‬‬‬‬
تاریخ : (خرداد‮‭۱۳۵۴‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص: ‮‭۱۹‬ -‮‭۱۲‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : هانس کریستین آندرسن داستانسرای کودکان.- [مقاله]
عنوان نشریه : پیک معلم و خانواده
دوره/شماره : دوره ‮‭۱۱‬، ش. ‮‭۱۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تاریخ : (اسفند‮‭۱۳۵۳‬)‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : هوشنگ مرادی کرمانی نامزد دریافت جایزه‌هانس کریستین آندرسن شد ۱۹۹۲.- [مقاله]
عنوان نشریه : زن روز
دوره/شماره : ش. ‮‭۱۳۳۱‬ (۶ مهر‮‭۱۳۷۰‬)‬‬‬‬‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۳۷‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : یادمان خالق «جوجه اردک زشت».- [مقاله]
عنوان نشریه : جامعه
دوره/شماره : ش. ‮‭۳۸‬‬‬‬‬
تاریخ : (فروردین‮‭۱۳۷۷‬)‬‬‬‬
شماره صفحه : ص:‮‭۵۶‬‬‬‬‬
-----------------------    
عنوان و نام پدیدآور : یک ایرانی رئیس داوران جایزه کریستین آندرسن شد.- [مقاله]
عنوان نشریه : شرق
دوره/شماره : ش. ‮‭۸۳۹‬‬‬‬‬
تاریخ : (مرداد‮‭۱۳۸۵‬)‬‬‬‬
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۲-۰۳ ۰۸:۳۶
پدیدآورندگان:
گردآورنده:
فاطمه زمانی، رضوان مددی نژاد
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.