بنیاد "همه لهستان برای کودکان می خوانند"

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند(ABCXXI)، در سال ۱۹۹۶ بنیاد گذاشته شد و تا سال ۲۰۰۶ به نام "برنامه سلامت احساسی" (ABCXXI - Emotional Health Program)، خوانده می شد. هدف بنیان گذاران سازمان  رسیدگی به سلامت احساسی و روانی کودکان و نوجوانان کشور از طریق انجام فعالیت های سازمان دهی شده آموزشی و ترویجی بود.

گردانندگان این بنیاد می کوشند تا بزرگ ترها را از دشوار و غیرصمیمانه بودن دنیای امروز برای کودکان آگاه کنند. فرصت کم پدر و مادر برای بودن در کنار کودک، تنش های روانی، بی توجهی به نیازهای روانی، رفتاری و عاطفی کودکان در کنار حضور بیش از اندازه پررنگ رسانه ها در زندگی مشکلات احساسی زیادی را برای کودکان به همراه داشته است. در این شرایط، خواندن، راه هوشمندانه ای است برای ارتباط با کودک و پروراندن او.  کودکانی که دایره واژگانی کوچک تری دارند در خواندن با دشواری روبرو می شوند و بنابراین کمتر و کمتر می خوانند. آن ها تماشای تلویزیون را با خواندن جایگزین می کنند و به این ترتیب نمی توانند در خواندن مهارتی کسب کنند.

برای حل این مشکل و جذاب کردن خواندن به اندازه تماشای تلویزیون، بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند، بلندخوانی را به عنوان یک روش مناسب پیشنهاد می کند و فعالیت های بسیاری را هم برای ترویج خواندن با کودکان برگزار می کند.

 این بنیاد برنامه هایی مانند "هفته ملی خواندن برای کودکان" ، "خواندن صمیمیت می¬آورد"(مجموعه¬ای از جلسات خواندن برای نزدیک کردن کودکان معلول و سالم به یکدیگر)، مجموعه کتاب های بهاره، تابستان با یک کتاب،‌ روز ملی تولد وینی خرسه (Winnie the Pooh) در ۱۴ اکتبر، "زمستان با یک کتاب" و برنامه "پایان باشکوه" برای اهدای جایزه به نیروهای داوطلب و پشتیبانان فعال برنامه هایی که در طول سال اجرا شده اند و "باشگاه خواندن در مدرسه ها و مهدکودک ها"، را به شکل سالانه برگزار می کند.

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند برای این که پدر و مادرها و آموزگاران کتاب های خوبی را برای کودکان انتخاب کنند، معیارهایی برای بلندخوانی با کودکان و یک فهرست طلایی از کتاب های مناسب را منتشر کرده است.

بنیاد، برنامه های موفق دیگری هم تاکنون  برای ترویج خواندن برگزار کرده است مانند ماراتون اهدای کتاب: یک شرکت، یک کتاب که در سال ۲۰۰۴ برای پشتیبانی از کتابخانه ها انجام شد که تاکنون ۶۰۰۰ جلد کتاب اهدایی را از طریق پایگاه اینترنتی این برنامه راهی قفسه های کتابخانه ها کرده است. در سال ۲۰۰۵ هم بنیاد موفق شد دولت را برای در نظرگرفتن ۳۰ میلیون زلوتی (واحد پول لهستان) برای کتابخانه ها در سال ۲۰۰۵ متقاعد کند.

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند در سال ۲۰۰۶، جایزه آساهی برای ترویج خواندن را از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، IBBY، از آن خود کرد.

پروژه های ترویج خواندن در این بنیاد را در بخش تجربه های جهانی ترویج خواندن بخوانید.

برگردان: ملیحه درخوش

Submitted by editor6 on
بنیاد "همه لهستان برای کودکان می خوانند"

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند(ABCXXI)، در سال ۱۹۹۶ بنیاد گذاشته شد و تا سال ۲۰۰۶ به نام "برنامه سلامت احساسی" (ABCXXI - Emotional Health Program)، خوانده می شد. هدف بنیان گذاران سازمان  رسیدگی به سلامت احساسی و روانی کودکان و نوجوانان کشور از طریق انجام فعالیت های سازمان دهی شده آموزشی و ترویجی بود.

گردانندگان این بنیاد می کوشند تا بزرگ ترها را از دشوار و غیرصمیمانه بودن دنیای امروز برای کودکان آگاه کنند. فرصت کم پدر و مادر برای بودن در کنار کودک، تنش های روانی، بی توجهی به نیازهای روانی، رفتاری و عاطفی کودکان در کنار حضور بیش از اندازه پررنگ رسانه ها در زندگی مشکلات احساسی زیادی را برای کودکان به همراه داشته است. در این شرایط، خواندن، راه هوشمندانه ای است برای ارتباط با کودک و پروراندن او.  کودکانی که دایره واژگانی کوچک تری دارند در خواندن با دشواری روبرو می شوند و بنابراین کمتر و کمتر می خوانند. آن ها تماشای تلویزیون را با خواندن جایگزین می کنند و به این ترتیب نمی توانند در خواندن مهارتی کسب کنند.

برای حل این مشکل و جذاب کردن خواندن به اندازه تماشای تلویزیون، بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند، بلندخوانی را به عنوان یک روش مناسب پیشنهاد می کند و فعالیت های بسیاری را هم برای ترویج خواندن با کودکان برگزار می کند.

 این بنیاد برنامه هایی مانند "هفته ملی خواندن برای کودکان" ، "خواندن صمیمیت می¬آورد"(مجموعه¬ای از جلسات خواندن برای نزدیک کردن کودکان معلول و سالم به یکدیگر)، مجموعه کتاب های بهاره، تابستان با یک کتاب،‌ روز ملی تولد وینی خرسه (Winnie the Pooh) در ۱۴ اکتبر، "زمستان با یک کتاب" و برنامه "پایان باشکوه" برای اهدای جایزه به نیروهای داوطلب و پشتیبانان فعال برنامه هایی که در طول سال اجرا شده اند و "باشگاه خواندن در مدرسه ها و مهدکودک ها"، را به شکل سالانه برگزار می کند.

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند برای این که پدر و مادرها و آموزگاران کتاب های خوبی را برای کودکان انتخاب کنند، معیارهایی برای بلندخوانی با کودکان و یک فهرست طلایی از کتاب های مناسب را منتشر کرده است.

بنیاد، برنامه های موفق دیگری هم تاکنون  برای ترویج خواندن برگزار کرده است مانند ماراتون اهدای کتاب: یک شرکت، یک کتاب که در سال ۲۰۰۴ برای پشتیبانی از کتابخانه ها انجام شد که تاکنون ۶۰۰۰ جلد کتاب اهدایی را از طریق پایگاه اینترنتی این برنامه راهی قفسه های کتابخانه ها کرده است. در سال ۲۰۰۵ هم بنیاد موفق شد دولت را برای در نظرگرفتن ۳۰ میلیون زلوتی (واحد پول لهستان) برای کتابخانه ها در سال ۲۰۰۵ متقاعد کند.

بنیاد همه لهستان برای کودکان می خوانند در سال ۲۰۰۶، جایزه آساهی برای ترویج خواندن را از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، IBBY، از آن خود کرد.

پروژه های ترویج خواندن در این بنیاد را در بخش تجربه های جهانی ترویج خواندن بخوانید.

برگردان: ملیحه درخوش

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.