کتابک یازده ساله شد

کتابک، سایت فرهنگ کودکی و ترویج کتابخوانی وارد یازده‌امین سال از فعالیت‌های خود شد. اکنون می‌توان بدون اغراق ادعا کرد که کتابک معتبرترین نهاد مجازی ترویج کتابخوانی و فرهنگ کودکی در ایران است.

میان هزاران کتابدار کانون پرورش فکری کودکان، کتابداران نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های محلی و نهادی، دانشجویان، پدیدآورندگان، ناشران، و به ویژه مروجان کتابخوانی، کتابک یگانه مرجعی است که فهرستی از باکیفیت‌ترین کتاب‌های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان و کتاب‌های مرجع مرتبط را به گونه‌ای توصیفی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهد. اکنون شمار این کتاب‌ها به ۱۷۰۰ رسیده است. شماری که می‌توان در همان آغاز یک کتابخانه بزرگ کودک و نوجوان را براساس عنوان‌های آن تجهیز کرد و خیالی آسوده داشت که این کتابخانه، کتابی ندارد جز کتاب‌های باکیفیت به زبان فارسی. این تنها گوشه از آن محتوایی است که کتابک توانسته است در این دوره زمانی تولید کند، افزون براین بخش، در سال گذشته، کتابک در زمینه تولید محتوا، کارهای تازه‌ای مانند «شگردهایی برای خواندن یک کتاب خوب»، «یک نویسنده، یک کتاب»، «پرونده یک شخصیت»، «تقویم بلندخوانی»، «میراثک و جشن‌های ایرانی» و «یک کتاب، یک نگاه» را به کارنامه پربار خود افزوده است.

در زمینه بازدید از کتابک باید به افتخار دیگری که در نتیجه کوشش شبانه روزی بخش فنی و دوست داوطلبی که به راستی در این سال به کتابک فراوان کمک کرد، نیز اشاره داشت. اکنون کتابک مرز یک میلیون بازدیدکننده را که در سال گذشته به آن رسید، پشت سر گذاشته و وارد دوره‌ای تازه از رکورد بازدیدکننده شده است که در برخی از روزها تا ۷هزار و بیش‌تر بازدیدکننده در روز می‌رسد.

کتابک در یازده امین سال فعالیت خود، هم چنین در پی گشایش راه‌های تازه است. «آوای کتابک» با انتشار پادکست‌های ویژه ترویج کتابخوانی و فرهنگ کودکی همان راه تازه‌ای است که به آن پرداخته شده است. زیرا همزمان و همراستا با تحولی که در زمینه پیوند کتاب با رسانه‌های دیجیتال از جمله صدا و تصویر به وجود آمده است، کتابک نیز برآن است نقش خود را در این زمینه انجام دهد.

این‌ها هیچ کدام شدنی نبود، مگر با همکاری و همیاری همه یاران کتابک، از دور و نزدیک، داوطلب و موظف که دست در دست هم، به ژرفای فرهنگ کودکی ایران می‌افزایند تا راه بزرگان این عرصه را تداوم ببخشند.

نویسنده
محمدهادی محمدی
Submitted by admin on