برای میلاد آوای کتابک

کتابک سخن‌گو

مفاهيم در اُفت و خیزهاى اجتماعى، قبض و بسط می‌یابند و در اين فرايند، معناهاى گوناگون و تازه‌ترى از خود آشکار مى‌سازند. با پُر مشغله شدن زندگى‌هاى امروزى، مفهوم خواندن نيز گسترش مى‌یابد و وجوه تازه‌ترى همچون شنيدن را نيز دربر‌می‌گیرد.

شنيدن، در زندگی پُر ترافیک امروز، که فرصت خواندن و مطالعه را می‌ستاند، نه‌تنها مکمل خواندن، که خود خواندن می‌تواند باشد. به‌ویژه اگر شنیدنِ متن مکتوبی باشد. در روزگاری که وقت طلاتر از گذشته است، شنیدن روایت‌های شفاهی، جای خالی خواندن روایت‌های مکتوب را می‌تواند پُر کند.

«مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان»، در دوازدهمین سالگرد فعّالیت سامانه‌ی مجازی خود، «کتابک»، که به فعّالیت در زمینه‌ی فرهنگ کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن می‌پردازد،«آوای کتابک» را در فضای مجازی راه‌اندازی کرده تا از این پس، «کتابک»، افزون بر کتابت، سخن نیز بگوید. آوای کتابک روایتگر شفاهی روایت‌های مکتوب «کتابک» است.

آوای کتابک بر پایه ویژگی «غلبه وجوه دیداری و شنیداری بر وجه مکتوب» بنیاد گذاشته می‌شود. میلاد آوای کتابک از آن رو فرخنده است که با فراهم کردن روایت‌های شفاهی از آثار مکتوب، از این ویژگی بهره می‌برد تا دستِ‌کم در گستره‌ی ادبیات کودک و نوجوان و فرهنگ کودکی، وجه شنیداری و وجه مکتوب را به‌هم نزدیک کند.

اینستاگرام  آوای کتابک
کانال تلگرام اوای کتابک

نویسنده
یاشار هدایی
Submitted by editor on