انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان (ALSC)

انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان (ALSC)

Association for library services to children ALSC

این انجمن بخشی از انجمن کتابداران آمریکا بود که در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد و رسما در سال ۱۹۷۷ با نام انجمن خدمات کتابخانه ای برای کودکان نامیده شد.

هدف این انجمن گسترش و توسعه خدمات کتابخانه ای برای کودکان در تمام کتابخانه هاست. اعضای انجمن خدمات کتابخانه برای کودکان (ALSC) شبکه ای بیش از۴۲۰۰ از کتابخانه کودکان و نوجوانان، کتابداران، کارشناسان ادبیات کودک، ناشران، آموزگاران و اعضای دانشکده های کتابخانه های آموزشگاهی، ... است. این انجمن  نشریه‌ای با عنوان Top of news  دارد که هر سه ماه یکبار منتشر می شود.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.