فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی المر، 6 خرداد

المر، فیل رنگارنگ و محبوب همه فیل‌ها و کودکان دنیا، شخصیت اصلی مجموعه کتاب‌هایی با همین عنوان اثر دیوید مک‌کی است. مجموعه داستان‌های المر به بیش از چهل زبان ترجمه شده و از داستان‌های موردعلاقه کودکان در سراسر جهان است.

کتابک برای روز جهانی المر کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

روز المر/برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب روز المر/ خرید کتاب روز المر)
آب و هوا با المر/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب آب و هوا با المر/ خرید کتاب آب و هوا با المر)
رنگ‌های المر/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب رنگ‌های المر/ خرید کتاب رنگ‌های المر)
دوستان المر/ برای ۱ تا ۵ سال/ (معرفی کتاب دوستان المر/ خرید کتاب دوستان المر)
المر/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المر
دوباره المر/ برای 5 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوباره المر/ خرید کتاب دوباره المر
مجموعه کتاب‌های مقوایی المر/ برای 1 تا 5 سال/ (معرفی مجموعه کتاب‌های مقوایی المر/ خرید مجموعه کتاب‌های مقوایی المر)
محصولات المر (خرید محصولات المر)‌

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on