ساخت کاردستی-نقاشی موش توسط سارا نامداری

امروز می‌خواهیم یک موش موشی قشنگ بسازیم که هم نقاشی است و هم کاردستی.
پس بدویید چندتا کاغذ و چسب و ماژیک بیارید تا باهم کاردستیمونو بسازیم.

دسته‌ها:
Submitted by skyfa on