فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی انسان‌ دوستی، 28 امرداد

۱۹ اوت ۲۰۰۳ دفتر سازمان ملل در عراق با بمب منفجر شد و ۲۱ نفر به همراه کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده ویژه دبیر سازمان ملل در عراق کشته شدند. بدین ترتیب این روز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز «جهانی انسان دوستی» تعیین شد.

 

ثبت این روز در تاریخ، راهی برای بالابردن آگاهی عمومی درباره فعالیت‌های جهانی انسان دوستانه است. و بهانه‌ای برای اینکه هر ساله مردم جهان، فعالیت‌های انسان دوستانه خود را به پاس گرامی‌داشت نوع بشر انجام دهند و کسانی را که برای برقراری صلح و امنیت در جهان تلاش می‌کنند، از یاد نبرند. 

کتابک برای روز جهانی انسان‌ دوستی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟
/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
آقا کوچولو به یک دوست کمک می‌کند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
گرگ نیکوکار/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
ديدی پرواز کردم - فيلی و فيگی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
یک روز اتوبوسی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
آن کفش‌ها/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
خودکار قرمزی کوچولو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
هزار پرنده رنگی و آهوی سرخ/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
درخت بخشنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
بیدی و روز برفی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
هفت اسب هفت رنگ / برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
وقتی هورتون صدای هو شنید/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
سه پرسش/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
خمره/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب
رودخانه سفيد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
پولينا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)
حتی یک دقیقه کافی است/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب/ خرید کتاب)

Submitted by skyfa on