فعالیت پیشنهادی برای کتاب خر کوچولو حمام می‌کند

کتاب «خر کوچولو حمام می‌کند» داستان هر روز و شب مادرها و پدرهایی است که فرزندانشان هیچ وقت خسته و گرسنه نیستند و به حمام احتیاجی ندارند! بچه‌هایی که دوست دارند بازی کنند و برای فرار از کارهای روزمره، بهانه‌های بامزه‌ای دارند! خر کوچولو خسته و کثیف است و باید حمام کند و بخوابد اما هربار بهانه‌ای می‌آورد و مادر هربار با حوصله با خر کوچولو گفتگو می‌کند و بالاخره او را حمام می‌کند. بعد از حمام خر کوچولوی تمیز در آغوش گرم مادر به خواب می‌رود.

 

پس از آن که یک بار داستان را با کودک خواندید، برای بار دوم و سوم می‌توانید کودکان را به هم‌کنشی و گفت و گو با پرسش‌های زیر دعوت کنید. برای کودکان کوچک‌تر از پرسش‌های ساده در هر صفحه کتاب برای تشویق آن‌ها به حرف‌ ردن و روایت کردن داستان استفاده کنید:

  • در صفحه نخست از کودک بپرسید: خرکوچولو دارد چه می‌کند؟ مامان خر کوچولو می‌گوید وقت چیه؟
  • صفحه دوم: اینجا شب است یا روز؟ خر کوچولو چیکار کرده است؟ به نظر تو خر کوچولو خسته است؟
  • صفحه سوم: لباس‌های خر کوچولو تمیز است یا کثیف؟ لباس‌های خر کوچولو چه رنگی است؟ لباس‌های مامان‌اش چه رنگی است؟
  • صفحه ششم: کدام اسباب‌بازی‌های خر کوچولو توی وان هستند؟ شما وقتی حمام می‌روید کدام اسباب‌بازی‌هایتان را با خودتان توی حمام می‌برید؟
  • به نظر شما چرا اردک خر کوچولو گوش ندارد؟ چطور می‌شنود؟ (برای بچه‌های بزرگتر)
  • چرا خر کوچولو نمی‌خواست حمام کند؟ تو حمام کردن را دوست داری؟
  • شما بعد از حمام دوست دارید چه کارهایی بکنید؟

2. کاردستی و نقاشی

  • ماسک شخصیت‌ها را بسازید و و داستان را نمایش دهید
  • پوستر مراحل حمام‌کردن را بسازید
  • برای بچه‌های کوچک‌تر، یکی از عروسک‌ها یا اسباب‌بازی‌هایتان را انتخاب کنید و حمام کنید (یا با خودتان به حمام ببرید)  

 

نویسنده
سالومه عظیمی
Submitted by skyfa on