فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی زبان اشاره، 1 مهر

۱ تا ۸ مهر هفته بین‌المللی ناشنوایان است و با تصویب و به رسمیت شناختن زبان اشاره از سوی سازمان ملل متحد ۲۳ سپتامبر، روز اول مهر به عنوان روز بین‌المللی «زبان اشاره» و بخشی از هفته بین‌المللی «ناشنوایان» گرامی داشته می‌شود. زبان اشاره و فرهنگ ناشنوایان چندزبانی را تقویت می‌کند و اين به معنی ترویج، حفاظت و حفظ تنوع زبان‌ها و فرهنگ‌ها در سطح جهانی است.

فدراسیون جهانی ناشنوایان برای نخستین بار در سال ۱۹۵۸ یک روز در هفته پایانی سپتامبر را برای توجه به موضوع حقوق و نیازهای ناشنوایان اختصاص داد. کمی بعدتر این روز به هفته بین‌المللی ناشنوایان تبدیل شد. برخی از کشورها همواره یکشنبه آخر ماه سپتامبر را به عنوان روزی برای توجه به حقوق ناشنوایان و توجه همگان به موضوع‌های مربوط به ناشنوایان و هفته پیش از آن را هفته جهانی ناشنوایان در نظر گرفته‌اند و در این روز جامعه‌های ناشنوایان و آموزش و پرورش و نهادهای وابسته مراسم گوناگونی به مناسبت این روز و هفته برگزار می‌کنند.

کتابک برای روز جهانی زبان اشاره کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب‌های تصویری بدون کلام/ (معرفی کتاب‌های تصویری بدون کلام/ خرید کتاب‌های تصویری بدون کلام)

اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان/ برای 0 تا 3 سال/ (معرفی کتاب اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان/ خرید کتاب اشاره‌ورزی با نوزادان و نوپایان

18+2دارکوب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ۲+۱۸ دارکوب/ خرید کتاب ۲+۱۸ دارکوب)

یک چیز دیگر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یک چیز دیگر/ خرید کتاب یک چیز دیگر

زبان اشاره فارسی۳/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب زبان اشاره فارسی۳/ خرید کتاب زبان اشاره فارسی۳) 

روشنگران تاریکی/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب روشنگران تاریکی/ خرید کتاب روشنگران تاریکی

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on