فهرست کتابک به مناسبت زادروز شل سیلور استاین، 3 مهر

«شل سیلور استاین» شاعر، ترانه‌سرا، آهنگ‌ساز، نوازنده، کاریکاتوریست، فیلم‌نامه‌نویس و نویسنده کتاب کودکان است. «درخت بخشنده»، «بالا رفتن»، «چراغی در زیر شیروانی» شل سیلور استاین از آثار معروف اوست که از سوی کودکان بسیاری در سراسر جهان خوانده شده است. او در برخی از کتاب‌های کودکان به‌ویژه در آثار نخستش، خود را با نام عمو شلبی معرفی کرده است. او یکی از محبوبترین نویسندگان کودک است. شعرهای سیلوراستاین شهرتی جهانی داشته و برای آشنا کردن کودکان با شعر از آثار وی استفاده می‌شود.

کتابک برای زادروز شل سیلور استاین کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

درخت بخشنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده
لافکادیو، شیری کجواب گلوه له را با گلوله داد/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب لافکادیو، شیری کجواب گلوه له را با گلوله داد/ خرید کتاب لافکادیو، شیری کجواب گلوه له را با گلوله داد)  
یک زرافه و نیم/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یک زرافه و نیم/ خرید کتاب یک زرافه و نیم)
الفیای انگلیسی عمو شلبی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب الفیای انگلیسی عمو شلبی/ خرید کتاب الفیای انگلیسی عمو شلبی)
سقوط به بالا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سقوط به بالا/ خرید کتاب سقوط به بالا)
من و دوست غولم/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب من و دوست غولم/ خرید کتاب من و دوست غولم)
با همه چی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب با همه چی/ خرید کتاب با همه چی
چراغی زیر شیروانی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب چراغی زیر شیروانی/ خرید کتاب چراغی زیر شیروانی)
آنجا که پیاده‌ رو پایان می‌یابد/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب آنجا که پیاده‌ رو پایان می‌یابد/ خرید کتاب آنجا که پیاده‌ رو پایان می‌یابد)
در جستجوی قطعه‌ی گمشده – آشنایی قطعه‌ی گمشده با دایره‌ی بزرگ/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب در جستجوی قطعه‌ی گمشده – آشنایی قطعه‌ی گمشده با دایره‌ی بزرگ/ خرید کتاب در جستجوی قطعه‌ی گمشده – آشنایی قطعه‌ی گمشده با دایره‌ی بزرگ)

پدیدآورندگان:
Submitted by admin on