فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی کودک (سالگرد تصویت پیمان‌نامه‌ی جهانی حقوق کودک)، 29 آبان

سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹، پیمان نامه جهانی حقوق کودک را تصویب کرد و به پیشنهاد یونیسف، این روز به عنوان «روز جهانی کودک» نامگذاری شد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، پیمان نامه حقوق کودک را یک ابزار حقوق بشر توصیف کرده که بیشترین استقبال جهانی در طول تاریخ از آن شده است. اکنون به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی، همه کشورهای عضو سازمان ملل به پیمان نامه حقوق کودک پیوسته‌اند. پیمان نامه حقوق کودک، ۵۴ بند و دو پیوست دارد. همه آن چه در بندهای مختلف پیمان نامه آمده، تلاشی است برای بهبود وضعیت زندگی کودکان جهان. حق زندگی و بهره‌ مندی برابر از بهداشت، آموزش و امنیت ارکان اصلی پیمان نامه حقوق کودک را تشکیل می‌دهند. بند سوم پیمان نامه اشاره می‌کند که هر تصمیم و قانونی که به شکلی به کودکان مربوط باشد باید بر اساس بهترین منافع آن‌ها باشد و همچنین خواست و علاقه آن‌ها را هم در نظر بگیرد. 

کتابک برای روز جهانی کودک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مهمان‌های ناخوانده - حق داشتن سرپناه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهمان‌های ناخوانده/ خرید کتاب مهمان‌های ناخوانده
کتاب‌های المر - حق متفاوت بودن/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کتاب‌های المر/ خرید کتاب کتاب‌های المر)
قورباغه و غریبه - حق داشتن سرزمین/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قورباغه و غریبه/ خرید کتاب قورباغه و غریبه)  
گوریل - حق داشتن سرگرمی/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب گوریل/ خرید کتاب گوریل
گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟ - حق دوست داشته ‌شدن بی‌قید و شرط/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟/ خرید کتاب گوزن شاخدار فایده‌اش چیه؟)
سوزان می‌خندد - حق داشتن معلولیت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سوزان می‌خندد/ خرید کتاب سوزان می‌خندد
ندای مرداب - حق داشتن هویت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ندای مرداب/ خرید کتاب ندای مرداب)
سفر به شهر سلیمان ـ حق داشتن آرزو و رویا/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سفر به شهر سلیمان/ خرید کتاب سفر به شهر سلیمان
پرنده قرمز - حق داشتن سرپرست/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پرنده قرمز/ خرید کتاب پرنده قرمز
حق دارم کودک باشم - همه‌ی حقوق کودکی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب حق دارم کودک باشم/ خرید کتاب حق دارم کودک باشم
وسلی آباد - حق داشتن آرزوهای متفاوت - حق متفاوت بودن/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب وسلی آباد/ خرید کتاب وسلی آباد)
ملاله و مداد جادویی ـ حق تحصیل دختران/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ملاله و مداد جادویی/ خرید کتاب ملاله و مداد جادویی)
تریسی بیکر - حق داشتن سرپرست/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب تریسی بیکر/ خرید کتاب تریسی بیکر
سه ثانیه - حق داشتن غذا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سه ثانیه/ خرید کتاب سه ثانیه)
پی پی  جوراب بلند - حق انتخاب و حق متفاوت بودن/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پی پی جوراب بلند/ خرید کتاب پی پی جوراب بلند
سه ثانیه - حق داشتن غذا/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سه ثانیه/ خرید کتاب سه ثانیه
ماتیلدا - حق انتخاب/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ماتیلدا/ خرید کتاب ماتیلدا
فقر و گرسنگی (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب فقر و گرسنگی/ خرید کتاب فقر و گرسنگی
پناهندگی و مهاجران (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پناهندگی و مهاجران / خرید کتاب پناهندگی و مهاجران
درگیری‌های جهانی (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درگیری‌های جهانی/ خرید کتاب درگیری‌های جهانی
نژادپرستی و تعصب (مجموعه کتاب کودکان در دنیای ما)/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نژادپرستی و تعصب/ خرید کتاب نژادپرستی و تعصب
سیاسیا در شهر مارمولک‌ها - حق داشتن یک زندگی باکیفیت/ برای 9 تا 12سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها/ خرید کتاب سیاسیا در شهر مارمولک‌ها)
قصه‌های مجید - حق داشتن سرپرست/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌های مجید/ خرید کتاب قصه‌های مجید)
هستی - حق متفاوت‌بودن/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هستی/ خرید کتاب هستی)
جنگی که نجاتم داد - حق داشتن معلولیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگی که نجاتم داد/ خرید کتاب جنگی که نجاتم داد)
هستی - حق متفاوت بودن/ برای 12 سال به بالا / (معرفی کتاب هستی/ خرید کتاب هستی
ماجراجوی جوان - حق برخورداری از آموزش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماجراجوی جوان/ خرید کتاب ماجراجوی جوان
من برده هستم  - حق برخورداری از آموزش/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من برده هستم/ خرید کتاب من برده هستم)
تابستان زاغچه - حق داشتن زندگی باکیفیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تابستان زاغچه/ خرید کتاب تابستان زاغچه
من نوکر بابام نیستم - حق نه گفتن/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من نوکر بابام نیستم/ خرید کتاب من نوکر بابام نیستم)
هکلبری فین- حق داشتن سرپرست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هکلبری فین/ خرید کتاب هلکبری فین
پل شکسته - حق داشتن هویت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پل شکسته/ خرید کتاب پل شکسته
بچه‌های قالیباف خانه - حق داشتن زندگی باکیفیت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بچه‌های قالیباف خانه/ خرید کتاب بچه‌های قالیباف خانه)
آواره بی‌خورشید - حق داشتن سرزمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آواره بی‌خورشید/ خرید کتاب آواره بی ‌خورشید)
فضانوردها در کوره آجرپزی ـ حق داشتن رویا/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی/ خرید کتاب فضانوردها در کوره آجرپزی)
دستنامه کتاب پرنده‌ی قرمز/ برای کتابداران/ (خرید دستنامه کتاب پرنده‌ی قرمز)
حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ خرید کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on