شعر جوجه من از اصغر واقدی

شعر جوجه من از اصغر واقدی

جوجه پرطلایی

زرد و سرخ و حنایی

پرهات رنگارنگه

راه رفتنت قشنگه

ای جوجه قشنگم

جوجه رنگارنگم

حناییه سر تو

چه خوشگله پر تو

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۱۰-۲۴ ۱۷:۴۸
نویسنده:
نویسنده:
اصغر واقدی
متن سفارشی:
نویسنده: 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.