نوروزتان آفتابی و فرخنده باد!

نوروزتان آفتابی و فرخنده باد!

زندگی این است
نقش رنگ ها میان سیاه و سپید
شب برفت و برآمد خورشید
دخترک آمد شاد نواخت
روز نو، روز سبز امید
بر جهان، گرمی و روشنی تابید

نوروزتان آفتابی و فرخنده باد!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۱۲-۲۹ ۰۹:۰۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.