فعالیت پیشنهادی برای کتاب رامونا و خواهرش

کتاب «رامونا و خواهرش» اولین جلد از مجموعه کتاب «رامونا» است. این کتاب تنها جلدی است که داستان از زبان بئاتریس خواهر رامونا گفته می‌شود. بئاتریس که معمولا آرام و ساکت است و سعی دارد همهٔ کارها را درست جلو ببرد؛ نمی‌داند با شیطنت‌های خواهر آتش‌پاره‌اش «رامونا» چه‌طور کنار بیاید.

1- گفت‌وگو کنید:

پیش از بلندخوانی کتاب از کودکان بخواهید به تصویر روی جلد دقت کنند و با آن‌ها گفت‌وگو کنید:

 • به نظرتان کودکان روی کتاب چه نسبتی با هم دارند؟
 • به نظرتان داستان کتاب از چه قرار است؟

پس از خواندن کتاب با پرسش‌هایی مانند نمونه‌های زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

 • می‌توانی به من بگویی داستان کتاب در مورد چه کسی بود؟
 • می‌توانی بگویی بئاتریس چه خصوصیت‌هایی دارد؟
 • می‌توانی بگویی رامونا چه خصوصیت‌هایی دارد؟
 • می‌دانی بیزس چه کسی بود؟ چرا به این اسم صدایش می‌کردند؟
 • چرا بئاتریس رامونا را به کتابخانه برد؟ آیا به هدفش رسید؟
 • آیا قوانین کتابخانه رفتن را می‌دانی؟ آیا رامونا این قوانین را رعایت کرد؟
 • آیا تا به‌حال عضو کتابخانه بوده‌ای؟ کدام کتابخانه؟ در کتابخانه چه کارهایی کرده‌ای؟
 • آیا تا به‌حال کتابی از کتابخانه امانت گرفته‌ای که نتوانی آن را به کتابخانه برگردانی؟ چرا نتوانسته‌ای؟ بعد چه کرده‌ای؟
 • فکر می‌کنی تو تخیل خوبی داری؟ از کجا می‌دانی؟
 • آیا رامونا و بئاتریس تخیل خوبی دارند؟ از کجا این را می‌توان فهمید؟
 • آیا تو حیوان خانگی داری؟ چه حیوانی داری؟ چطور از او مراقبت می‌کنی؟ چه کسی کارهای آن را انجام می‌دهد؟ برای نگهداری از حیوان خانگی چه کارهایی باید کرد؟
 • ریبسی چه کسی بود؟ رامونا چه کاری با او کرد؟
 • آیا سیب دوست داری؟ به نظر تو هم اولین گازی که از سیب می‌زنی خوشمزه‌تر از بقیهٔ گازهاست؟ چرا رامونا به سیب‌ها یک گاز می‌زد؟
 • چرا مادر رامونا با سیب‌ها سس سیب درست کرد؟
 • تا به‌حال مهمانی گرفته‌ای؟ چه کسانی را دعوت کرده‌ای؟ چه کاری کرده‌ای تا مهمانانت خوشحال باشند؟
 • روز تولد تو چه روزی است؟ دوست داری در آن روز چه کارهایی بکنی؟
 • آیا تو خواهر یا برادر کوچک‌تری داری؟ چه کارهایی می‌کند که دوست نداری؟ چه کارهایی می‌کند که دوست داری؟ احساست نسبت به او چیست؟
 • آیا خواهر یا برادر بزرگتر داری؟ با او چه بازی‌هایی می‌کنی؟ احساست نسبت به او چیست؟
 • کدام یک از شخصیت‌های داستان را بیشتر دوست داشتی؟ چرا؟
 • از دست کدام یک از شخصیت‌های داستان ناراحت شدی؟ چرا؟
 • اگر داستان را رامونا تعریف می‌کرد در مورد بئاتریس چه می‌گفت؟
 • به نظرت این یک داستان واقعی بوده؟
 • به نظرتان داستان بئاتریس و رامونا چگونه ادامه پیدا می‌کند؟

2- بنویسید.

 • از کودکان بخواهید داستانی از زندگی روزانه خودشان برای بقیه کودکان تعریف کنند و آن را بنویسند.
 •  از کودکان بخواهید داستان را ادامه دهند و آن را بنویسند و برای بقیه دوستانشان بخوانند.

3- نمایش بازی کنید.

 • از کودکان بخواهید نمایشنامه‌ای براساس بخشی از کتاب بنویسند و با دیگر دوستانشان بازی کنند.
 • از کودکان بخواهید نمایشنامه‌ای از زندگی خودشان بنویسند و با تقسیم نقش‌ها آن را بازی کنند.
نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on