شعر منظره از محمود کیانوش

پاشو، پاشو، کوچولو

از پنجره نگاه کن

با چشم‌های قشنگت

به منظره نگاه کن

آن بالا، بالا خورشید

تابیده در آسمان

یک رشته کوه پایین‌تر

پایین‌ترش درختان

نگاه کن، آن دورها

کبوتری می‌پرد

شاید برای بلبل

از گل خبر می‌برد

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on