فعالیت پیشنهادی برای کتاب درخت آرزو

داستان «درخت آرزو» توسط یک درخت بلوط کهنسال که دوستانش به او قرمز می‌گویند روایت می‌شود. توی محله سال‌های سال است که آدم‌ها به او درخت آرزو می‌گویند. کاترین اپلگیت این رمان  را در تابستان 2016 نوشته است، وقتی از نحوه برخورد کشور خود با مهاجرین تازه وارد سرشار از ناامیدی بود.

1- گفت‌وگو کنید.

پس از بلند خوانی کتاب با پرسش‌هایی مانند زیر با نوجوانان گفت‌وگو کنید:

 • نظرتان درباره داستان چیست؟ چه موضوعاتی در آن نظرتان را جلب کرد؟
 • آیا شما به درخت آرزو اعتقاد دارید؟
 • نقش درخت بلوط کهنسال در زندگی افراد محله چه بود؟ در زندگی جانوران محله چه‌طور؟
 • آیا می‌دانید معنی کلمات مهاجر و مهاجرت چیست؟
 • چرا بعضی از خانواده‌ها به شهرها و کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند؟
 • از خوبی‌ها و سختی‌های مهاجرت می‌دانید؟
 • آیا شما در اطراف خود افرادی را می‌شناسید که مهاجرت کرده‌اند یا قصد این کار را دارند؟ آیا می‌دانید به چه دلیل مهاجرت کرده‌اند؟
 • دین یا مذهب  چه نقشی در زندگی مردم دارد؟ چند دین و مذهب می‌شناسید؟ نام کتاب‌های مقدس‌شان را می‌دانید؟
 • به نظر شما رفتار ما با افرادی که دین یا مذهب ما را ندارند بهتر است چگونه باشند؟ اگر در جایی زندگی کنید که دین و مذهب‌تان با آن افراد متفاوت باشد، دوست دارید با شما چگونه رفتار کنند؟
 • آیا افرادی که در کشور یا شهر یا روستای ما مهاجر هستند را می‌شناسید؟ رفتار با آنان چگونه است؟ اگر جای آنان بودید دوست داشتید رفتار دیگران با شما چگونه باشد؟
 • سبک زندگی مهاجرانی که می‌شناسید با شما چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارد؟ آیا درباره‌ فرهنگ، پوشش، موسیقی، انواع غذاهای آن‌ها و... می‌دانید؟

 2- دوستی با درخت کهنسال

آیا در نزدیکی خود درخت کهنسالی سراغ دارید؟ سن آن را می‌دانید؟ آیا می‌دانید چه نوع درختی است؟

درباره روش‌های تشخیص سن درختان کهنسال پژوهش کنید.

آلبومی از برگ، میوه، شکل تاج درخت، نقش و نگار تنه آن بسازید.

از پدربزرگ‌ها مادربزرگ‌ها درباره درخت بپرسید. چه خاطراتی از آن دارند؟

چه جانورانی روی آن لانه دارند؟ چه جانورانی به آن وابسته هستند؟

این درخت کهنسال چه نقشی در محله یا روستای شما دارد؟

آیا آسیب دیده است؟ چه آسیب‌هایی؟ آیا نیاز به مراقبت دارد؟ چه کار می‌توان برای آن کرد؟

با اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اید، داستانی درباره این درخت کهنسال بنویسید و داستان‌تان را تصویرگری کنید.

3- پژوهش کنید.

 از نوجوانان بخواهید درمورد موضوعات زیر پژوهش کنند و نتیجه را به صورت یک پوستر یا اسلاید ارائه دهند:

 • درختان کهنسال ایران
 • جانورانی که در کتاب نام برده شده‌اند، زندگی و ویژگی‌هایشان
 • ادیان مختلفی که در ایران یا در منطقه‌تان هستند

4- آشنایی با مهاجران

خانواده مهاجری را در نزدیکی خود می‌شناسید؟ چه از کشور یا شهر دیگر. اگر ممکن است با آن فرد گفت‌وگو کنید و درباره فرهنگ و آداب و رسوم آن منطقه خودتان هم پژوهش کنید. عکس‌هایی از آن سرزمین بیابید و با نوجوانان دیگر ببینید. اگر می‌توانید لباس سنتی مردم آن منطقه را امانت بگیرید و آن را از نزدیک بررسی کنید. چه تفاوت یا شباهت‌هایی با لباس سنتی منطقه‌ شما دارد؟ می‌توانید یک مراسم بگیرید و یکی از غذاهای آن منطقه را با کمک هم درست کنید و دور هم بخورید. موسیقی آن منطقه را گوش کنید و لباس آن‌جا را بپوشید. اگر داستان یا شعری از ادبیات آن منطقه پیدا کردید برای هم بخوانید. درباره‌ زبان و لهجه‌شان هم می‌توانید گفت‌وگو کنید و با زبان و لهجه خودتان مقایسه کنید.

از بچه‌ها بخواهید هر کدام نقش یک فرد با دین‌های مختلف را بازی کند ودر مورد باور خود بگوید درمورد مکان‌ها‌ی مذهبی مربوط به هر قوم و می‌توانند با نمادی از هرکدام لباس‌های متفاوت بپوشند .

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on