فعالیت پیشنهادی برای کتاب خرگوش و بازیافت

مینا در کتاب «خرگوش و بازیافت» یک بچه خرگوش خلاق است که می‌خواهد مسابقه تقویم سالانه بازیافت را ببرد. او اطلاعات زیادی درباره بازیافت دارد، اما نمی‌تواند بهترین ایده برای پوستر خود را انتخاب کند. خانواده مینا سعی می‌کنند با انجام روش‌های مختلف بازیافت، او را کمک کنند.

1- گفت‌وگو کنید!

پیش از خواندن کتاب تصویر بزرگی از نماد بازیافت تهیه کنید. آن را به کودکان نشان دهید و بپرسید:

  • تابه‌حال کسی این نماد را دیده است؟
  • کسی می‌داند معنی این نماد چیست؟

سپس جلد کتاب را به کودکان نشان دهید و بپرسید:

  • فکر می‌کنید موضوع این کتاب چیست؟

پس از خواندن کتاب برای مرور کتاب این سؤالات را از کودکان بپرسید:

  • بازیافت چه معنایی دارد؟
  • مینا و خانواده‌اش به چه روش‌هایی بازیافت انجام دادند؟
  • به نظر شما ما با چه روش‌هایی می‌توانیم در خانه یا مدرسه بازیافت انجام دهیم؟
  • چرا انجام بازیافت مهم است؟

2- زباله‌ها را تفکیک کنید.

یک سطل بازیافت برای کلاس در نظر بگیرید. هدف از وجود آن در کلاس را به کودکان توضیح دهید (مثلاً برای جمع‌آوری کاغذ). سپس از کودکان بخواهید زباله‌های کاغذی خود را جمع کنند و در آن بریزند.

3- پوستر بسازید.

از کودکان بخواهید مانند مینا پوستری درباره بازیافت درست کنند. در ساخت پوسترها از مواد دورریختنی استفاده کنید. به کودکان توضیح دهید تصویرگر کتاب خرگوش و بازیافت هم، تصاویر کتاب را با کلاژ مواد دوریختنی خلق کرده است.

دسته‌ها:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on