فعالیت پیشنهادی برای کتاب قورقوری کوچولو بزرگ می‌شود!

«قوقوری کوچولو بزرگ می‌شود!» داستان بچه قورباغه‌ای است که از تغییرات بدنش و بزرگ شدن می‌ترسد. اما به تدریج متوجه می‌شود بزرگ شدن هم خوبی‌های خودش را دارد.

1- گفت‌وگو کنید.

پیش از بلندخوانی

جلد کتاب را به کودکان نشان دهید و از کودک بخواهید راجع به این‌که موضوع داستان چیست حدس بزنند.

از کودکان بپرسید:

 • دوست دارید بزرگ شوید یا همیشه همین‌طور کودک بمانید؟ چرا؟

پس از بلندخوانی

با پرسش‌هایی مانند نمونه‌های زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

 • قورقوری کوچولو در کجا زندگی می‌کرد؟
 • قورقوری کوچولو اول چه شکلی بود؟ بعد چه شکلی شد؟ مراحل بزرگ شدن‌اش را روی تصاویر نشان دهید.
 • چه جانورانی در کنار قورباغه‌ها در برکه زندگی می‌کردند؟
 • اسم دوست صمیمی قورقوری کوچولو چه بود؟ اسم دوست صمیمی شما چیست؟
 • قورقوری کوچولو از چه چیزی می‌ترسید؟ چرا دوست نداشت بزرگ شود؟ شما چه‌طور، دوست دارید بزرگ شوید یا کوچک بمانید؟
 • هر بار که بدن قورقوری کوچولو که تغییر می‌کرد دیگران به او چه می‌گفتند؟ اگر شما بودید به او چه می‌گفتید؟

در بارهای بعدی بلندخوانی کتاب، تصاویر کتاب را با دقت بیشتری با کودکان مرور کنید. از تصاویر ابتدای کتاب و پیش از آغاز داستان شروع کنید و از کودکان بخواهید هر چه می‌بینند توصیف کنند.

2- آینده را تصور کنید.

از کودکان بخواهید تصور کنند بزرگ شده‌اند. چه شغلی خواهند داشت؟ کجا زندگی خواهند کرد؟ چه‌طور لباس خواهند پوشید؟ سپس خودشان را در آینده بکشند.

3- نمایش بازی کنید.

ماسک یا عروسک دستکشی شخصیت‌های داستان را همراه کودکان بسازید و با آن نمایش بازی کنید.

4- پوستر بسازید.

مراحل چرخه زندگی قورباغه از تخم تا بزرگسالی را با کمک تصاویر کتاب بکشید. مراحل را به شکل دایره روی مقوا بچسبانید و فلش‌های میان آن را بکشید تا چرخه زندگی قورباغه ساخته شود.

می‌توانید چرخه زندگی جانوران دیگر و گیاهان را نیز بسازید و بعد با هم مقایسه کنید.

برخی مربیان دوزیستان را به این شکل تعریف می‌کنند: جانورانی که هم در آب و هم در خشکی زندگی می‌کنند. این یک تعریف اشتباه متاسفانه رایج از دوزیستان است. اگر این تعریف را بپذیریم، پس لاک‌پشت‌ها یا تمساح‌ها را هم باید در گروه دوزیستان گذاشتند، اما در صورتی که آنان متعلق به گروه خزندگان هستند. تعریف دوزیستان این است: «جانورانی که دو بخش مجزای زندگی دارند، بخشی در آب و بخشی در خشکی. تخم در آب است و تا پیش از بلوغ را تنها در آب می‌گذرانند. بعد از بلوغ با تغییرات بدنشان می‌توانند در خشکی هم زندگی کنند.»

با توجه به این تعریف چرخه زندگی قورباغه را مرور کنید و زمینه آن مراحلی که در آب است را آبی کنید و مرحله بلوغ را در خشکی.

5- پژوهش کنید.

 • درباره زندگی قورباغه‌ها، ویژگی‌هایشان، محل زندگی، غذا و دشمنانشان پژوهش کنید. نتایج پژوهش خود را به شکل پوستر درآورید.
 • درباره زندگی جانوران دیگری که در داستان آمده است پژوهش کنید و یافته‌هایتان را به شکل پوستر در بیاورید.
 • درباره انواع قورباغه‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند پژوهش کنید و یک پوستر مقایسه‌ای بسازید.
 • قورباغه با وزغ چه تفاوتی دارد؟ قورباغه مردابی با قورباغه درختی چه تفاوتی دارد؟ قورباغه با سمندر چه تفاوتی دارد؟ درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های انواع گروه‌های دوزیستان پژوهش کنید و یافته‌هایتان را به شکل یک پوستر در بیاورید.

6- انیمیشن ببنید.

بارکد روی جلد را با نرم‌افزارهای بارکدخوان گوشی اسکن کنید تا بتوانید انیمیشن کتاب را به 5 زبان ببنید.

7- کاردستی بسازید.

با همراهی کودکان با تکنیک کلاژ کاردستی برگه و جانوران و گیاهان آن را بسازید.

8- به بازدید بروید.

به بازدید رودخانه یا برکه‌ای در نزدیکی محل زندگی خود بروید و جانوران و گیاهانی که در آن منطقه زندگی می‌کنند را مشاهده کنید. می‌توانید در فصل‌های مختلف به آن محل سر بزنید تا تغییرات پوشش گیاهی و جانوران را ببنید. با کمک کودکان از بازدید خود یک گزارش تصویری تهیه کنید.

دسته‌ها:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on