شعر گل‌ها از محمود کیانوش

شعر گل‌ها از محمود کیانوش

گل‌ها را من

می‌بینم گل

می‌چینم گل

می دانم گل

اما هر یک

از این گل‌ها

نامی زیبا

از رویی خوش

می‌گویم گل

می‌بویم گل

می‌خوانم گل

دارد نامی

با پیغامی

از بویی خوش

اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۹-۰۶ ۱۰:۰۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما