شعر گل‌ها از محمود کیانوش

گل‌ها را من

می‌بینم گل

می‌چینم گل

می دانم گل

اما هر یک

از این گل‌ها

نامی زیبا

از رویی خوش

می‌گویم گل

می‌بویم گل

می‌خوانم گل

دارد نامی

با پیغامی

از بویی خوش

نویسنده:
Submitted by skyfa on