شعر اسب سفید از پروین دولت‌آبادی

اسب سفید نقره سُم

هم چشم سیاه، هم یال و دُم

حیوان رام و مهربان

گفتی سخن‌ها بی زبان

سبزه‌ی تَر غذای تو

نُقل آورم برای تو

زین می‌نهم بر پشت تو

خوش می‌جهم بر پشت تو

پا در رکاب آماده‌ام

ای یار خوب و ساده‌ام

باهم به صحرا می‌رویم

اینجا و آنجا می‌رویم

اسب سفید نقره سُم

هم چشم سیاه، هم یال و دُم.

Submitted by skyfa on