فعالیت پیشنهادی برای کتاب دوچرخه‌سواری خانم آرمیتاژ

کتاب «دوچرخه‌سواری خانم آرمیتاژ» داستانی طنز درباره خانم آرمیتاژ است که در حین گردش با دوچرخه‌اش به نظرش می‌رسد دوچرخه‌اش وسایلی کم دارد و آن‌ها را یکی یکی به دوچرخه اضافه می‌کند، چیزهایی مثل انواع بوق، سطل و صابون برای شستشوی دست، جعبه ابزار، سبدی که توی آن برای خود و سگش غذا بگذارد، صندلی مخصوص برای سگش، چتر برای جلوگیری از آب و باران، رادیو ضبط برای سرگرمی و...

1- گفت‌وگو کنید.

قبل از بلند خوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌و‌گو کنید:

  • شما وقتی مشکلی برای یکی از وسایلتان پیش می‌آید چه‌طور آن را برطرف می‌کنید؟

پس از بلندخوانی کتاب، با پرسش‌هایی مانند زیر با کودکان گفت‌وگو کنید:

  • آیا وقتی خانم آرمیتاژ با جوجه‌تیغی روبرو شد، واقعا مشکلی پیش آمده بود؟ و آیا واقعا نیاز بود تا راه حلی پیدا شود؟
  • آیا راه حل‌هایی که خانم آرمیتاژ پیدا می‌کرد، واقعا متناسب با مشکلاتش بود؟ یا خودش یک جور ایجاد مشکل بود؟
  • به نظر شما آیا خانم آرمیتاژ می‌توانست بهتر مسائل‌ش را حل کند؟
  • اگر شما به جای خانم آرمیتاژ بودید، دوچرخه‌تان را چه‌طور مجهز می‌کردید؟

2- کاردستی بسازید.

با وسایل بازیافتی دوچرخه ای مانند دوچرخه خانم آرمیتاژ بسازید و سعی کنید تمام وسایلی که اضافه کرده بود را به آن اضافه کنید.

3- داستان را ادامه دهید.

همراه کودکان داستان را ادامه دهید و حدس بزنید خانم آرمیتاژ این بار به اسکیتش چه وسایلی اضافه می‌کند و آیا این بار اوضاع بهتر پیش می‌رود یا نه؟

ادامه داستان را به شکل یک کتاب در بیاورید. از کودکان بخواهید داستان را بنویسند و برای آن تصویر بکشند. از آن‌ها بخواهید تلاش کنند متن داستانشان، مانند داستان اصلی دارای جمله‌های تکرارشونده و بازی‌گون و طنز باشد.

نویسنده:
پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on