فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی پوشش همگانی سلامت، 21 آذر

21 آذرماه روز «پوشش همگانی سلامت» نام‌گذاری شده است. «پوشش همگانی سلامت» یعنی فرد بتواند به خدمات بهداشتی باکیفیتی که احتیاج دارد دست پیدا کند. این خدمات باید به گونه‌ای باشد که هیچ فردی دچار تنگنای مالی برای خرید و بهره‌مندی از خدمات نشود. قابل ذکر است که پوشش همگانی سلامت به معنای رایگان‌بودن همه خدمات درمانی نیست چون هیچ کشوری امکان به طور مداوم خدمات را رایگان ارائه بدهد را ندارد.

کتابک برای روز جهانی پوشش همگانی سلامت کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:
خر کوچولو حمام می‌کند
/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خر کوچولو حمام می‌کند/ خرید کتاب خر کوچولو حمام می‌کند
کبوتر باید حمام کند/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب کبوتر باید حمام کند/ خرید کتاب کبوتر باید حمام کند
از دکتر می‌ترسی؟/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب از دکتر می‌ترسی؟/ خرید کتاب از دکتر می‌ترسی؟
روزی که مانیا دکتر شد/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب روزی که مانیا دکتر شد/ خرید کتاب روزی که مانیا دکتر شد)
چی بخورم قوی بشم؟ – مجموعه تامی الاغه و دوستانش/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چی بخورم قوی بشم؟/ خرید کتاب چی بخورم قوی بشم؟
دوست ندارم دندان لقم بیفتد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوست ندارم دندان لقم بیفتد/ خرید کتاب دوست ندارم دندان لقم بیفتد
میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!/ خرید کتاب میکروب‌ها برای پخش کردن نیستند!)
من هم عینک می‌خواهم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من هم عینک می‌خواهم/ خرید کتاب من هم عینک می‌خواهم
عینک جادویی!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب عینک جادویی!/ خرید کتاب عینک جادویی!
خرسی خال خالی می‌شود – ماجراهای خرس مهربان و دوستانش ۲/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرسی خال خالی می‌شود/ خرید کتاب خرسی خال خالی می‌شود
مهمانی هیولای دندان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهمانی هیولای دندان/ خرید کتاب مهمانی هیولای دندان
موش جهانگرد – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موش جهانگرد/ خرید کتاب موش جهانگرد)
شاه آهنی – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شاه آهنی/ خرید کتاب شاه آهنی
پرنده‌های غارتگر – غذایی که می‌خوریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پرنده‌های غارتگر/ خرید کتاب پرنده‌های غارتگر
ببر کوچولوی تنها – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ببر کوچولوی تنها/ خرید کتاب ببر کوچولوی تنها
کفشدوزک ریزه میزه – مجموعه غذایی که می‌خوریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کفشدوزک ریزه میزه/ خرید کتاب کفشدوزک ریزه میزه
دست‌هايت را بشوی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دست‌هايت را بشوی/ خرید کتاب دست‌هايت را بشوی
بيمارستان که ترس ندارد/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بيمارستان که ترس ندارد/ خرید کتاب بيمارستان که ترس ندارد
ماجراهای خرس و موش- سرماخوردگی خرس/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب سرماخوردگی خرس/ خرید کتاب سرماخوردگی خرس
دندان‌های گرگ/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دندان‌های گرگ/ خرید کتاب دندان‌های گرگ)
موهایم را شانه نمی‌کنم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب موهایم را شانه نمی‌کنم/ خرید کتاب موهایم را شانه نمی‌کنم
شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!/ خرید کتاب شیرها از آمپول نمی‌ترسند!
رختخواب خیس/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب رختخواب خیس/ خرید کتاب رختخواب خیس)
در مطب دکتر – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۶)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در مطب دکتر/ خرید کتاب در مطب دکتر
در دندان‌پزشکی – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۷)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در دندان‌پزشکی/ خرید کتاب در دندان‌پزشکی
در بیمارستان – مجموعه‌ی اولین تجربه‌های تو (۸)/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در بیمارستان/ خرید کتاب در بیمارستان
فرانکلین و دندان شیری – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین و دندان شیری/ خرید کتاب فرانکلین و دندان شیری
فرانکلین به بیمارستان می‌رود – مجموعه‌ی فرانکلین/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فرانکلین به بیمارستان می‌رود/ خرید کتاب فرانکلین به بیمارستان می‌رود
همه چیز درباره دماغ – کتاب‌های جولیا/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب همه چیز درباره دماغ/ خرید کتاب همه چیز درباره دماغ
فین و فین و فین/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب فین و فین و فین/ خرید کتاب فین و فین و فین)
چرا باید دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چرا باید دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟/ خرید کتاب چرا باید دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند؟
سارا به دندانپزشکی می‌رود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سارا به دندانپزشکی می‌رود/ خرید کتاب سارا به دندانپزشکی می‌رود)‌
راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها/ برای 7 تا ۹ سال/ (معرفی کتاب راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها/ خرید کتاب راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها
عینک نمی‌زنم!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب عینک نمی‌زنم!/ خرید کتاب عینک نمی‌زنم!)‌
سار کوچولو مواظب باش/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سار کوچولو مواظب باش/ خرید کتاب سار کوچولو مواظب باش)‌|
خرچ! خوروچ! خیریچ!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خرچ! خوروچ! خیریچ!/ خرید کتاب خرچ! خوروچ! خیریچ!)‌
بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد – من می‌دانم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد/ خرید کتاب بدنم چگونه با میکروب‌ها می‌جنگد
جونی بی کلاس اولی (بالاخره) – مجموعه جونی بی جونز 16/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جونی بی کلاس اولی/ خرید کتاب جونی بی کلاس اولی)‌
جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان – مجموعه جونی بی جونز ۱۸/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان/ خرید کتاب جونی بی کلاس اولی اعجوبه‌ی بی‌دندان)‌
هنری زلزله و دندان شیری/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هنری زلزله و دندان شیری/ خرید کتاب هنری زلزله و دندان شیری)‌
جنگ میکروبی – مجموعه مدرسه پرماجرا/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جنگ میکروبی/ خرید کتاب جنگ میکروبی)‌
سلامت روان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سلامت روان/ خرید کتاب سلامت روان)‌
پنج پا فاصله/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پنج پا فاصله/ خرید کتاب پنج پا فاصله)‌

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on