فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مهاجران، 27 آذر

«مهاجر» به کسانی گفته می‌شود که از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی نقل مکان می‌کنند. «روز جهانی مهاجران» یک رویداد سالانه است که توسط یونسکو نام‌گذاری شده است. کودکان خانواده‌های مهاجر با انواع مشکلات عاطفی و اقتصادی روبه رو می‌شوند که همسالان دیگرشان آن‌ها را تجربه نکرده‌اند. این کودکان در برابر پدیده‌هایی چون قاچاق انسان، خشونت و کار کودکان آسیب‌پذیرتر از کودکان بومی منطقه هستند.
مهاجرت، می‌تواند زندگی خانواده‌ها را ویران کند و افراد خانواده‌ها را از یکدیگر دور کند. اما، با کمی توجه دولت‌ها و مردم کشورهای میزبان، می‌توان به خانواده‌ها کمک کرد تا زندگی بهتری برای خود بسازند و روابط خانوادگی خود را نیز به خوبی حفظ کنند.

کتابک برای روز جهانی مهاجران کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

سفر/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب سفر/ خرید کتاب سفر)
خوش آمدید/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خوش آمدید/ خرید کتاب خوش آمدید
قورباغه و غریبه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قورباغه و غریبه/ خرید کتاب قورباغه و غریبه
ماجرای خرس و موش - مهمان برای خرس/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ماجرای خرس و موش/ خرید کتاب ماجرای خرس و موش
صد دست لباس/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب صد دست لباس/ خرید کتاب صد دست لباس) 
با پرنده‌ها/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب با پرنده‌ها/ خرید کتاب با پرنده‌ها
پشت و رو/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پشت و رو/ خرید کتاب پشت و رو
تو یک جهانگردی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب تو یک جهانگردی/ خرید کتاب تو یک جهانگردی
پناهندگان و مهاجران – مجموعه‌ی کودکان در دنیای ما/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب پناهندگان و مهاجران/ خرید کتاب پناهندگان و مهاجران
اریک/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب اریک/ خرید کتاب اریک
ماه بر فراز مانیفست/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماه بر فراز مانیفست/ خرید کتاب ماه بر فراز مانیفست
جنگ که تمام شد بیدارم کن/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جنگ که تمام شد بیدارم کن/ خرید کتاب جنگ که تمام شد بیدارم کن
سکه‌ای از آسمان/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سکه‌ای از آسمان/ خرید کتاب سکه‌ای از آسمان
هستی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هستی/ خرید کتاب هستی
آن‌سوی جنگل خیزران/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آن‌سوی جنگل خیزران/ خرید کتاب آن‌سوی جنگل خیزران
خانه‌ی پامرغی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب خانه‌ی پامرغی/ خرید کتاب خانه‌ی پامرغی
بی‌سرزمین/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بی‌سرزمین/ خرید کتاب بی‌سرزمین
سرزمین پدری/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سرزمین پدری/ خرید کتاب سرزمین پدری)
آواره بی‌خورشید/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آواره بی‌خورشید/ خرید کتاب آواره بی‌خورشید
درخت آرزو/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب درخت آرزو/ خرید کتاب درخت آرزو
حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم/ خرید کتاب حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم)

Submitted by skyfa on