فعالیت پیشنهادی برای کتاب والک و رویای سفر

داستان کتاب «والک و رویای سفر» درباره یک نهنگ کوچک است به نام والک؛ نهنگی که از روزمرگی و تکرارِ ملال‌انگیز زندگی خسته شده است و می‌خواهد «خلاف جریان آب شنا کند». والک در سفر خود به دنیای بیرون از آب به حقایق جدیدی پی می‌برد، حقایقی چون تفاوت دنیای دوست جدیدش، ماهک، با دنیای او.

1- با کودکان گفت‌وگو کنید

 الف ـ پیش از بلندخوانی، از کودکان بخواهید درباره تصویر روی جلد نظر بدهند. از آن‌ها بپرسید:

 • به نظر شما این‌جا کجاست؟
 • چه جانوارانی را در تصویر می‌بینید؟
 • درباره نهنگ چه می‌دانید؟

*  متناسب با سن کودکان، درباره نهنگ (وال) با آنان گفت‌وگو کنید.

ب ـ پس از بلندخوانی، با طرح پرسش‌هایی درباره مفاهیم کتاب، به ویژه سفر به ناشناخته‌ها، با کودکان یک گفت‌وگوی جمعی را ترتیب دهید. پرسش‌هایی چون:

 • آیا تاکنون رویا و آرزوی سفر داشته‌اید؟ به کجا و چگونه؟
 • اگر بخواهید یک سفر دریایی داشته باشید دوست دارید با چه کسی به سفر بروید و با چه وسیله‌ای؟ چرا؟
 • آیا دل‌تان می‌خواهد که به جای والک بودید و به یک سفر دور و دراز می‌رفتید؟
 • اگر به جای والک بودید به کجا سفر می‌کردید؟ چرا؟
 • به نظر شما والک چه تصمیمی می‌گیرد؟ آیا به اقیانوس برمی‌گردد یا در روی زمین به زندگی خود ادامه می‌دهد؟ چرا؟
 • شما دوست دارید والک چه تصمیمی بگیرد؟ برگردد یا بماند؟ چرا؟
 • اگر به جای والک بودید، چه تصمیمی می‌گرفتید؟ چرا؟

* تسهیل‌گر باید بدون هرگونه ارزش‌گذاری، پیش‌داوری و اظهارنظر مستقیم درمورد تصمیم کودک و پیشنهاد او برای والک گفت‌وگو را پیش ببرد.

2- ساخت کاردستی

به کودکان کمک کنید که با مقوا یا کاغذ والک خود را بسازند و آن را به دل‌خواه رنگ‌آمیزی کنند.

3- نقاشی

از کودکان بخواهید:

 • یکی از تصویرهای کتاب را (به انتخاب خود) نقاشی کنند.
 • خود را در سفر دور و دراز و رویایی خود تصور کنند و آن را به تصویر بکشند.

4- کودکان را با این جانور دوست‌داشتنی آشنا کنید

درباره نهنگ‌ها با کودکان گفت‌وگو و از انواع، ویژگی‌ها، زیست‌بوم، خوراک و غیره این گروه جانوران با آنان صحبت کنید.

5- پوسترسازی

درصورتی‌که گروه مخاطبان نشست بلندخوانی هفت سال به بالا باشند، کودکان می‌توانند به صورت گروهی یا انفرادی پوستر درست کنند. درباره نهنگ‌ها پژوهش و مجموعه‌ای شامل متن، تصویر، چیستان و غیره را آماده و پوسترسازی کنند. پوسترهای کودکان را در کتابخانه (کلاس) نصب کنید و از کودکان بخواهید به پوسترهای دوستان‌شان توجه و دقت کنند.

6- خاطره‌نویسی

به کودکان پیشنهاد دهید که برای خود دفتر خاطراتی داشته باشند و خاطرات روزانه خود را در آن بنویسند.

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on