گزارش برنامه‌های سوادآموزی با من بخوان در سال 1400

گزارش برنامه‌های سوادآموزی با من بخوان در سال ۱۴۰۰

برخورداری از آموزش حق همه‌ی کودکان است. به‌کارگیری شیوه‌های کارا و خلاقانه نیز. با این حال کم نیستند کودکانی که از تحصیل بازمانده‌اند. بازماندنی که نخستین حلقه‌های زنجیر محرومیت در طول زندگی‌شان خواهد شد. موسسه‌ پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه‌ی «با من بخوان» بیش از ده سال است برای کاستن از این محرومیت تلاش می‌کنند. امید که سوادآموزی و پیوند با ادبیات امروز و فردای این کودکان را دگرگون کند.

برنامه‌ی «با من بخوان» در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز گامی دیگر در این مسیر برداشت. حدود ۱۱۰۰ کودک، ۷۰ آموزگار و ۶۰ مادر در استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان زیر پوشش پروژه‌های سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل برنامه‌ی «با من بخوان» قرار گرفته‌اند و با شیوه‌‌های آموزش خلاق کودک‌محور و کار با بسته‌های سوادآموزی آشنا شده‌اند.

گزارش پروژه‌های سوادآموزی «با من بخوان» در سالی که گذشت را در لینک زیر و در فایل پیوست بخوانید.

گزارش برنامه‌های سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۰

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۱۲-۲۴ ۱۲:۰۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما