فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب اگر به یک...

فعالیت پیشنهادی برای مجموعه کتاب اگر به یک...

از مجموعه کتاب «اگر به یک...» تاکنون ۳ کتاب «اگر به یک سگ دونات بدهی...»، «اگر به یک موش شیرین بدهی...» و «اگر به یک گربه کیک بدهی ...» به فارسی منتشر شده است. در همگی این سه داستان، شخصیت اصلی مدام بعد از هر اتفاق و هر کاری به یاد یک چیز دیگر می‌افتد و ماجراهای بعدی را ایجاد می‌کند و در انتها دوباره به همان نقطه اول می‌رسد و باز...‌

۱- گفت‌وگو کنید.

داستان‌های این مجموعه از سلسله‌ای از رخدادهای پشت هم تشکیل شده‌اند. پس از بلندخوانی کتاب از کودکان بخواهید رخدادها را به ترتیب تعریف کنند. می‌توانید صفحات کتاب را کپی بگیرید و بخواهید تصاویر را بر اساس رخدادها مرتب کنند و داستان را بازگو کنند.

۲- داستان بسازید.

همراه کودکان با قالب مشابه داستان‌های این مجموعه یک داستان جدید بسازید. یک شخصی و یک خوراکی تازه را انتخاب کنید، مثلا یک گاو یا شتر یا پنگوئن و... و به آن کیک یا ژله / یا بستنی یا پیتزا و... بدهید و سلسله رخدادهای بعد از آن را تخیل کنید.

۳- هزارتو (ماز) حل کنید.

کاربرگ‌ ۱ و کاربرگ ۲ هزارتوها (مازهایی) در پیوند با ۲ کتاب «اگر به یک گربه کیک بدهی...» و «اگر به یک سگ دونات بدهی...» هستند.

۴- بشمارید و بکشید.

در کاربرگ‌ ۳ و کاربرگ ۴، در پیوند با ۲ کتاب «اگر به یک گربه کیک بدهی...» و «اگر به یک سگ دونات بدهی...» از کودکان بخواهید بین شماره‌ها به ترتیب خط بکشند تا شکل نهایی ساخته شود.

۵- تفاوت‌ها را پیدا کنید.

در کاربرگ ۵ در پیوند با کتاب «اگر به یک گربه کیک بدهی...» از کودکان بخواهید گربه‌هایی که با بقیه متفاوت هستند را پیدا کنند.

۶- حافظه‌تان را تقویت کنید.

در کاربرگ ۶ در پیوند با کتاب «اگر به یک سگ دونات بدهی...» با کودکان بازی حافظه راه بیندازید. می‌توانید با تصاویر کتاب‌های دیگر نیز کارت‌های بیشتری بسازید و به بازی اضافه کنید.

۷- کاردستی درست کنید.

کاربرگ ۷ را در اختیار کودکان قرار دهید تا در پیوند با کتاب «اگر به یک سگ دونات بدهی...» دونات خودشان را بسازند. می‌توانید فعالیت مشابهی برای دیگر جلدهای مجموعه نیز ترتیب دهید.

اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱-۰۱-۲۲ ۱۲:۰۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما