روز ملی شعر و ادب، 27 شهریور

روز بيست و هفتم شهريور ماه، سالروز درگذشت شهریار شاعر معاصر ايرانی است. این روز با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ملی شعر و ادب پارسی، نامگذاری شده است. در فرهنگ ما ایرانیان همواره شعر و ادب از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار بوده است. اشعار گرانبهایی در زمینه‌های مختلف عرفانی، ادبی، تاریخی و فلسفی توسط شاعران برجسته ایرانی سروده شده است. محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار یکی از همان شاعران به نام بود که از سال 1285 تا 1367 زندگی کرد. منظومه «حیدر بابایه سلام» و یا سلام به حیدر بابا او از آثار بی‌نظیر او است. استاد شهریار به زبان‌های آذری و فارسی در قالب‌های غزل، قصیده، قطعه و رباعی شعر سروده است. او بر این عقیده بود که شعر فرصتی برای بیان اندیشه‌ها در همه‌ی موضوعات است. شهریار دکتری افتخاری دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی تبریز را از این دانشگاه دریافت کرده‌است.

کتابک به مناسبت روز ملی شعر و ادب کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مجموعه‌ی اِما/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی اِما/ خرید کتاب مجموعه‌ی اِما)
جم‌جمک برگ خزون/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جم‌جمک برگ خزون/ خرید کتاب جم‌جمک برگ خزون)
رفتم به باغی/ برای 1 تا 7 سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی)
خورشید خانوم آفتاب کن/ برای 1 تا 7سال/ (معرفی کتاب خورشید خانوم آفتاب کن/ خرید کتاب خورشید خانوم آفتاب کن)
چه و چه یک بچه/ برای 1 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چه و چه یک بچه/ خرید کتاب چه و چه یک بچه)
مرغ سرخ پاکوتاه/ برای 1 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه)
تو مامانی‌ترین هستی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب تو مامانی‌ترین هستی/ خرید کتاب تو مامانی‌ترین هستی)
هیس لالا کرده نی‌نی جون/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون/ خرید کتاب هیس لالا کرده نی‌نی جون)
آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ خرید کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟)
آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟/ خرید کتاب آفتاب مهتاب چه رنگه؟)
به به لیمو و کاکلی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به به لیمو و کاکلی/ خرید کتاب به به لیمو و کاکلی)
کدو قلقله‌زن/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کدو قلقله‌زن/ خرید کتاب کدو قلقله‌زن)
دویدم و دویدم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم)
18+2 دارکوب/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب 18+2 دارکوب/ خرید کتاب 18+2 دارکوب)
ای هم‌زبان خاموش/ برای 3 تا 12 سال/ (معرفی کتاب ای هم‌زبان خاموش/ خرید کتاب ای هم‌زبان خاموش)
من یک اسب می‌خواهم/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب من یک اسب می‌خواهم/ خرید کتاب من یک اسب می‌خواهم)
گنجشک که بال و پر داشت/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گنجشک که بال و پر داشت/ خرید کتاب گنجشک که بال و پر داشت)
خروس زری پیرهن پری/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خروس زری پیرهن پری/ خرید کتاب خروس زری پیرهن پری)
اورانگوتان‌های بنفش/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب اورانگوتان‌های بنفش/ خرید کتب اورانگوتان‌های بنفش)
شیرشاه/  برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شیرشاه/ خرید کتاب شیرشاه)
افسانه درخت خرما و بزی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب افسانه درخت خرما و بزی/ خرید کتاب افسانه درخت خرما و بزی)
بچه‌ها و کوچه‌ها/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بچه‌ها و کوچه‌ها/ خرید کتاب بچه‌ها و کوچه‌ها)
خرگوشان چشمه ماه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خرگوشان چشمه ماه/ خرید کتاب خرگوشان چشمه ماه)
خیال کن/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خیال کن/ خرید کتاب خیال کن)
با همه چی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب با همه چی/ خرید کتاب با همه چی)
با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من/ خرید کتاب با هم بزرگ شدیم درخت‌ها و من)
کبوتری نشسته روی شانه‌ات/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب کبوتری نشسته روی شانه‌ات/ خرید کتاب کبوتری نشسته روی شانه‌ات)
کوچه‌ی دریچه‌ها/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کوچه‌ی دریچه‌ها/ خرید کتاب کوچه‌ی دریچه‌ها)
چرا تو سنگی؟/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب چرا تو سنگی؟/ خرید کتاب چرا تو سنگی؟)
نامی برای اره‌ماهی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب نامی برای اره‌ماهی/ خرید کتاب نامی برای اره‌ماهی)
بر بال رنگین‌کمان/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بر بال رنگین‌کمان/ خرید کتاب بر بال رنگین‌کمان)
بیا بگیر سیب را/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب بیا بگیر سیب را/ خرید کتاب بیا بگیر سیب را)
سقوط به بالا/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب سقوط به بالا/ خرید کتاب سقوط به بالا)
چراغی زیر شیروانی/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب چراغی زیر شیروانی/ خرید کتاب چراغی زیر شیروانی)
ای میهن من، ایران/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ای میهن من، ایران/ خرید کتاب ای میهن من، ایران)
ماه بر ترک دوچرخه/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماه بر ترک دوچرخه/ خرید کتاب ماه بر ترک دوچرخه)
آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد/ خرید کتاب آنجا که پیاده‌رو پایان می‌یابد)
پروانه و گل‌سر/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب پروانه و گل‌سر/ خرید کتاب پروانه و گل‌سر)
ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب ننه سرما ـ مجموعه اشعار ماندگار)
یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب یه شب مهتاب ـ مجموعه اشعار ماندگار)
دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار/ خرید کتاب دخترای ننه‌دریا ـ مجموعه اشعار ماندگار)
قصه‌ی دخترای ننه‌دریا/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب قصه‌ی دخترای ننه‌دریا/ خرید کتاب قصه‌ی دخترای ننه‌دریا)
منِ آبی منِ سبز/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب من آبی من سبز/ خرید کتاب من آبی من سبز)
بر بال‌های صلح/ برای 12 سال به بالا/ معرفی کتاب بر بال‌های صلح/ خرید کتاب بر بال‌های صلح)
دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد/ خرید کتاب دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد)
مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ/ برای 12 سال به بالا/ معرفی کتاب مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ/ خرید کتاب مجموعه‌ی سی شعر ـ حافظ، فردوسی، خیام، فروغ)
مترسک عاشق بود/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مترسک عاشق بود/ خرید کتاب مترسک عاشق بود)
وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم/ خرید کتاب وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم)
کاش حرفی بزنی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب کاش حرفی بزنی/ خرید کتاب کاش حرفی بزنی)
یک نفر رد شد از کنار دلم/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب یک نفر رد شد از کنار دلم/ خرید کتاب یک نفر رد شد از کنار دلم)
آوازهای سیب‌زمینی/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب آوازهای سیب‌زمینی/ خرید کتاب آوازهای سیب‌زمینی)
تلنگر باران/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تلنگر باران/ خرید کتاب تلنگر باران)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on