فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مهربانی، 22 آبان

13 نوامبر برابر با 22 آبان‌ماه روز جهانی مهربانی است. این روز بر اهمیت مهربانی با یکدیگر، با خود و با جهان تاکید می‌کند. هدف ازنامگذاری این روز، درک این موضوع است که مهربانی آن چیزی است که همه ما را به هم پیوند می‌دهد.

روز جهانی مهربانی این فرصت را به ما می‌دهد تا در مورد یکی از مهم‌ترین و متحدکننده‌ترین اصول انسانی تأمل کنیم. در روزی که به پتانسیل مثبت کارهای بزرگ و کوچک محبت‌آمیز اختصاص داده شده است، سعی کنید این ویژگی مهم را که افراد از هر قشر را دور هم جمع می‌کند، ترویج و گسترش دهید.

کتابک برای روز جهانی مهربانی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

من مهربانم – مجموعه درباره‌ی احساسات/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب من مهربانم – مجموعه درباره‌ی احساسات/ خرید کتاب من مهربانم – مجموعه درباره‌ی احساسات)
پپا مهربان است – دنیای پپا/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب پپا مهربان است – دنیای پپا/ خرید کتاب پپا مهربان است – دنیای پپا)
چگونه شیر باشیم؟/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب چگونه شیر باشیم؟/ خرید کتاب چگونه شیر باشیم؟)
خوش آمدید/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خوش آمدید/ خرید کتاب خوش آمدید)
بابابزرگ – مجموعه قصه‌های لیزا و ماتیا/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب بابابزرگ – مجموعه قصه‌های لیزا و ماتیا/ خرید کتاب بابابزرگ – مجموعه قصه‌های لیزا و ماتیا)
دستی که بوسه می‌زند/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب دستی که بوسه می‌زند/ خرید کتاب دستی که بوسه می‌زند)
اگر تو نبودی/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب اگر تو نبودی/ خرید کتاب اگر تو نبودی)
جناب خرس اسباب‌بازی‌هایش را به دیگران هم می‌دهد – مجموعه من و جورواجورها/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب جناب خرس اسباب‌بازی‌هایش را به دیگران هم می‌دهد – مجموعه من و جورواجورها/ خرید کتاب جناب خرس اسباب‌بازی‌هایش را به دیگران هم می‌دهد – مجموعه من و جورواجورها)
خوش تیپ‌ترین غول شهر/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خوش تیپ‌ترین غول شهر/ خرید کتاب خوش تیپ‌ترین غول شهر)
یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند/ خرید کتاب یک بوس کوچولو همه‌چیز را عوض می‌کند)
جدال بر سر رنگین‌کمان/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جدال بر سر رنگین‌کمان/ خرید کتاب جدال بر سر رنگین‌کمان)
در راه کوه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب در راه کوه/ خرید کتاب در راه کوه)
پاندورا و پرنده/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پاندورا و پرنده/ خرید کتاب پاندورا و پرنده)
قورباغه دوست پیدا می‌کند/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند/ خرید کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند)
چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟/ خرید کتاب چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟)
خرس کوچولو و درخت آرزوها/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرس کوچولو و درخت آرزوها/ خرید کتاب خرس کوچولو و درخت آرزوها)
دوستی دو طرفه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دوستی دو طرفه/ خرید کتاب دوستی دو طرفه)
گل‌های پیاده‌رو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب گل‌های پیاده‌رو/ خرید کتاب گل‌های پیاده‌رو)
پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی/ خرید کتاب پنگوئن و میوه‌ درخت کاج؛ قصه دوستی)
ژاکت گشاد خرس کوچولو/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ژاکت گشاد خرس کوچولو/ خرید کتاب ژاکت گشاد خرس کوچولو)
المور با پینکی آشنا می‌شود – ماجراهای المور/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب المور با پینکی آشنا می‌شود – ماجراهای المور/ خرید کتاب المور با پینکی آشنا می‌شود – ماجراهای المور)
از ناکجا/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب از ناکجا/ خرید کتاب از ناکجا)
به من نگو مامان!/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب به من نگو مامان!/ خرید کتاب به من نگو مامان!)
دلم برایت تنگ شده عزیز دلم! – مجموعه ماجراهای عزیز دلم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دلم برایت تنگ شده عزیز دلم! – مجموعه ماجراهای عزیز دلم/ خرید کتاب دلم برایت تنگ شده عزیز دلم! – مجموعه ماجراهای عزیز دلم)
مجموعه داگلی بغلی/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مجموعه داگلی بغلی/ خرید کتاب مجموعه داگلی بغلی)
بیا مهربانی بکاریم/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بیا مهربانی بکاریم/ خرید کتاب بیا مهربانی بکاریم)
ادوینا دایناسوری که خبر نداشت منقرض شده/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب ادوینا دایناسوری که خبر نداشت منقرض شده/ خرید کتاب ادوینا دایناسوری که خبر نداشت منقرض شده)
مهربان باش/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مهربان باش/ خرید کتاب مهربان باش)
چتر سبز/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چتر سبز/ خرید کتاب چتر سبز)
خرس پشمالو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرس پشمالو/ خرید کتاب خرس پشمالو)
توپک مهربانی – مجموعه فوت و فن زندگی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب توپک مهربانی – مجموعه فوت و فن زندگی/ خرید کتاب توپک مهربانی – مجموعه فوت و فن زندگی)
یک چیز دیگر/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب یک چیز دیگر/ خرید کتاب یک چیز دیگر)
داستان لئو/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب داستان لئو/ خرید کتاب داستان لئو)
باغ رز/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب باغ رز/ خرید کتاب باغ رز)
خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری/ خرید کتاب خرس کوچولو گفت من خوبت می‌کنم – مجموعه خرسی و ببری)
جوجه‌تیغی عزیز! خوش آمدی – مجموعه اردک‌های بنفش ۱/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب جوجه‌تیغی عزیز! خوش آمدی – مجموعه اردک‌های بنفش ۱/ خرید کتاب جوجه‌تیغی عزیز! خوش آمدی – مجموعه اردک‌های بنفش ۱)
دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است/ خرید کتاب دختر کوچولو و خوشبختی – مجموعه دنیا خانه‌ی من است)
مجموعه‌ی  فیجی و خرسی/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی مجموعه‌ی  فیجی و خرسی/ خرید مجموعه‌ی  فیجی و خرسی)
قلب مترسک/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب قلب مترسک/ خرید کتاب قلب مترسک)
معجزه‌ی کلمات/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب معجزه‌ی کلمات/ خرید کتاب معجزه‌ی کلمات)
مجموعه داستان‌های کلودومیر/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی مجموعه داستان‌های کلودومیر/ خرید مجموعه داستان‌های کلودومیر)
سطل مهربانی/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سطل مهربانی/ خرید کتاب سطل مهربانی)
درخت بخشنده/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب درخت بخشنده/ خرید کتاب درخت بخشنده)
دو پتوی من/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب دو پتوی من/ خرید کتاب دو پتوی من)
خوشحالی یک روباه است/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب خوشحالی یک روباه است/ خرید کتاب خوشحالی یک روباه است
هیچ کسی که کسی نبود/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب هیچ کسی که کسی نبود/ خرید کتاب هیچ کسی که کسی نبود)
مجموعه ماروین و جیمز/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی مجموعه ماروین و جیمز/ خرید مجموعه ماروین و جیمز)
مادر – نشر بازی و اندیشه/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب مادر – نشر بازی و اندیشه/ خرید کتاب مادر – نشر بازی و اندیشه)
جوهری که جان گرفت/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب جوهری که جان گرفت/ خرید کتاب جوهری که جان گرفت)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on