فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی مارمولک، ۲۳ امرداد

«روز جهانی مارمولک» هر سال در ۱۴ آگوست جشن گرفته می‌شود. مارمولک‌ها خزندگان خونسردی هستند که در زیستگاه‌های مختلف زندگی می‌کنند. این جانوران از لحاظ تغذیه‌ به سه دسته حشره خوار، همه چیزخوار و گوشتخوار تقسیم می‌شوند. مارمولک‌ها می‌توانند دم خود را در صورت گرفتار شدن به زمین بیاندازند و کاملا سالم فرار کنند. بسیاری از گونه‌ها کمیاب هستند و مطالعه آنها دشوار است که منجر به کمبود تحقیقات علمی در مورد زیست‌شناسی و عادات آنها می‌شود. 

امروزه بیش از ۵۶۰۰ گونه مارمولک زنده وجود دارد و بسیاری از آنها در خطر انقراض هستند که از بین رفتن زیستگاه و شکار توسط گونه‌های غیر بومی مانند گربه‌ها و سگ‌ها تهدید اصلی آنهاست. روز جهانی مارمولک فرصتی برای شناخت خزندگان فراهم می‌کند. 

کتابک برای روز جهانی مارمولک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مارمولک و دُمش – قصه‌های جورواجور/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب مارمولک و دمش – قصه‌های جورواجور/ خرید کتاب مارمولک و دمش – قصه‌های جورواجور)
خاطره‌های خط‌خطی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب خاطره‌های خط‌خطی/ خرید کتاب خاطره‌های خط‌خطی)
مار و مارمولک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مار و مارمولک/ خرید کتاب مار و مارمولک)
دوستی مار و مارمولک/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دوستی مار و مارمولک/ خرید کتاب دوستی مار و مارمولک)
مار و مارمولک مشاور می‌شوند/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مار و مارمولک مشاور می‌شوند/ خرید کتاب مار و مارمولک مشاور می‌شوند)
سیاسیا در شهر مارمولک ها/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب سیاسیا در شهر مارمولک ها/ خرید کتاب سیاسیا در شهر مارمولک ها)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on