فهرست کتابک به مناسبت زادروز ژان ژاک سامپه، ۲۶ امرداد

۱۷ آگوست ۱۹۳۲ میلادی «زادروز ژان ژاک سامپه» تصویرگر و کاریکاتوریست فرانسوی است. او در شهر بوردو فرانسه چشم به جهان گشود. پس از آنکه در نوجوانی از مدرسه اخراج شد تلاش کرد در اداره‌های مختلف مشغول به کار شود اما هیچ کدام او را نپذیرفتند. ژان ژاک سامپه در ۱۸ سالگی به ارتش پیوست چون ارتش تنها جایی بود که به او کار و رختخواب می‌داد. او  زمانی که به ارتش پیوست، کشیدن نقاشی را آغاز کرد. پس از اتمام دوره‌ی خدمت‌اش با گوسینی نویسنده‌ی مشهور فرانسوی در هفته‌نامه‌ای بلژیکی آشنا شد. این آشنایی موجب خلق مجموعه‌ کتاب‌های نیکولا کوچولو با نویسندگی گوسینی و تصویرگری سامپه شد. این مجموعه تاکنون به بیش از ۳۰ زبان در دنیا ترجمه شده است. سامپه به سبب کاریکاتورهایش هم بسیار مشهور شد با این وجود به گفته‌ی خودش، هیچ‌گاه در آثارش چیزی را مورد استهزا قرار نداده است.

کتابک برای زادروز ژان ژاک سامپه کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

همسایه‌های نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب همسایه‌های نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب همسایه‌های نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
دوستان نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دوستان نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب دوستان نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
تعطیلات نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
نیکولا مرد کوچک – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب نیکولا مرد کوچک – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب نیکولا مرد کوچک – مجموعه نیکولا کوچولو)
بادکنک نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بادکنک نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب بادکنک نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
یادش بخیر نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب یادش بخیر نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب یادش بخیر نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
سال نو با نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سال نو با نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب سال نو با نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو
زنگ تفریح نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب زنگ تفریح نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب زنگ تفریح نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)
هنرهای نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب هنرهای نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ خرید کتاب هنرهای نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو)

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on