"مار و پله کتابخوانی لئو" !

"مار و پله کتابخوانی لئو"!

طرح "مار و پله کتابخوانی لئو" که با همکاری نهاد ترویج خواندن "زمان کتابخوانی" یا "Zeit Punkt Lesen" و باشگاه کتاب نوجوانان اتریش بوجود آمده است، از سال ۲۰۰۶ در مدرسه های استان شمال شرقی اتریش (Lower Austia) اجرا می شود.

این طرح که همراه با بازی و کتابخوانی است تاکنون برای بیشتر از ۵۰ هزار دانش آموز اجرا شده است. لئو خرگوشه، کتابخانه خود را به هم ریخته و اکنون به کمک کودکان نیاز دارد تا به شخصیت های نمادین باشگاه کتاب، "فیلیپ" و "فاکسی"، بپیوندند و علت این بهم ریختگی را کشف کنند. کودکان در قالب یک بازی چند مرحله ای مار و پله، تشویق می شوند تا بخوانند، برای یافتن پاسخ چیستان ها فکر کنند و برای پرسش هایی که در طول راه با آن ها روبه رو می شوند پاسخی بیابند یا داستان هایی را بخوانند. به این ترتیب، کودکان ماجراهایی را در شش مرحله پشت سر می گذارند. مثلا در یک مرحله، آن ها پیامی را در یک بطری پیدا می کنند یا یک جدول غول پیکر را حل می کنند، با لمس کردن حروف آن ها را تشخیص می دهند، نوشته های معکوس در آینه را می خوانند و یا برای خواندن نوشته های بسیار ریز، از ذره بین کمک می گیرند. سرانجام نیز کودکان در یک کار گروهی، از کتاب های مرجع کمک می گیرند تا به هدفی که دنبال می کردند برسند. 

ديدگاه شما