محبوب ترین جانوران

محبوب ترین جانوران

What Animals are Most Popular?‎ A Data Analysis Project

گروه بندی: علوم اجتماعی

گروه سنی: پایه ی دوم تا پنجم دبستان

هدف: در این پژوهش هدف این است که بفهمیم چه جانورانی میان کودکان محبوب ترند و آیا این محبوبیت به جنسیت و گروه سنی آن ها بستگی دارد یا نه؟ با انجام این پژوهش، مهارت های گرد آوری، ثبت و بررسی و تحلیل اطلاعات، در کودکان تقویت می شود.

پرسش های پژوهش:

چه جانورانی محبوب ترند؟  

آیا پسران به جانوران ویژه ای علاقه مند هستند؟ دختران چه طور؟

آیا خردسالان جانوران خاصی را دوست دارند؟ کودکان بزرگ تر چطور؟

آنچه نیازدارید:

کاغذ، مداد، تخته رسم، دو یا چند گروه با ترکیبی از گروه های سنی متفاوت، خردسالان و بزرگ رها

مراحل پژوهش:

نموداری با سه ستون رسم کنید.

این عنوان ها را در نمودار یادداشت کنید: سن کودکان، جنسیت آن ها، نام جانوران.

با همکلاسی های خود و یک گروه دیگر (دانش آموزان سال پایینی یا سال بالایی) مصاحبه کنید و اطلاعات را در نمودار ثبت کنید.

پس از مصاحبه با دو گروه، اطلاعات به دست آمده را ارزیابی، و نتایج آن ها را بر پایه ی نام جانوران، گونه ها و شمار آرا، روی برگه های بزرگ ثبت کنید.

طرح پرسش های زیر نیز در این پژوهش اهمیت دارد:

  • کدام جانوران محبوب ترند؟
  • پسران چه جانورانی را بیش تر دوست دارند؟
  • دختران به چه جانورانی بیش تر علاقه مندند؟
  • خردسالان چه جانورانی را دوست دارند؟
  • کودکان بزرگ تر به چه جانورانی علاقه مند هستند؟
  • پسران خردسال کدام جانوران را بیش تر دوست دارند؟

(گروه های مطالعاتی خود را بنابر الگوهای بالا گسترش دهید.)

اکنون توجه کنید که آیا می توانید الگویی از یافته های خود به دست آورید؟ اگر پاسخ تان مثبت است، از خود و دوستان تان بپرسید: چرا برخی جانوران در میان گروه های مشخص کودکان محبوب ترند؟ البته برای این پرسش، پاسخ قطعی وجود ندارد. هدف اصلی، تفکر و بررسی موارد ویژه است.

برای گسترش این پژوهش می توانید با گروهی از بزرگسالان درباره ی جانورانی که دوست دارند، مصاحبه و نتایج را ارزیابی کنید.

مفاهیم کلیدی: جنسیت، اطلاعات، گرد آوری، تحلیل و بررسی و ثبت اطلاعات.

 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.