خانه درختی سحرآمیز در کتابخانه

"خانه درختی سحرآمیز" یکی از طرح های کتابخانه عمومی شهر بریلون Brilon در آلمان است. مخاطبان این طرح کودکان هفت تا ده ساله هستند و با شیوه ای  سرگرم کننده با مجموعه "خانه درختی سحرآمیز" آشنا می شوند.

مواد لازم برای این طرح عبارت هستند از:

 • کتاب هایی از  مجموعه "چه، چه است" با موضوع هایی چون: دزدان دریایی، شوالیه ها، وایکینگ ها و سرخ پوستان
 • مجموعه "خانه درختی سحرآمیز" اثر مری پوپ آزبرنMary Pope Osborne
 • طرح پرسش هایی در ارتباط با موضوع های مجموعه
 • اشیایی در ارتباط با هر موضوع

تدارک:

 • طرح سوال و تهیه اشیا
 • ساختن خانه ای درختی از میز و  پوشاندن آن با پتو یا لحاف

اجرا:

نخست از کودکان می پرسیم آیا کتابی از مجموعه "خانه درختی سحرآمیز" می شناسند. سپس هر کودکی که با کتابی از این مجموعه آشنا است می تواند درباره آن صحبت کند. به این ترتیب کودکانی که با کتاب های این  مجموعه آشنا نیستند می توانند در این باره بیشتر بدانند.

سپس بخشی از جلد اول این مجموعه و خلاصه آن را که در اول جلد بعدی آمده، برای کودکان می خوانیم.

کودکان را به چهار گروه سه نفری تقسیم می کنیم. هر گروه را به یک خانه درختی می فرستیم. (چند میز در کنار هم قرار گرفته و هر یک با لحافی پوشانده شده اند) در زیر هر میز  چهار کتاب از مجموعه "چه، چه است" با موضوع هایی چون: دزدان دریایی، شوالیه ها، وایکینگ هاو سرخ پوستان قرار می دهیم. کودکان می توانند کتابی را از میان آن ها انتخاب کنند.

زمانی که گروهی در خانه درختی هستند، گروه دیگری جمله جادویی را تکرار می کنند تا خانه درختی سحرآمیز به زمانی دیگری پرواز کند:

نمی دانیم به کجا می رویم و باد ما را به چه سو می برد

خانه درختی سحرآمیز ما را به جایی ببر
تا بتوانیم جوابی برای پرسش هایمان بیابیم

کودکانی که از خانه درختی بیرون می آیند، پاکتی حاوی پرسش های گوناگونی درباره موضوعی که انتخاب کرده اند دریافت می کنند. حال همگی با هم به بخش ادبیات کودکان در کتابخانه می رویم. در این بخش کودکان به دنبال کتاب های خاصی می گردنند که پاسخ سوالات شان را بیابند. برای نمونه: کتاب راهنمای شوالیه ها، کتاب بزرگ غرب وحشی ... و مانند آن.

کتاب ها را طوری در قفسه ها قرار می دهیم تا کودکان به آسانی بتوانند آن ها را پیدا کنند. افزون بر آن می توانیم اشیای گوناگونی را که در ارتباط با موضوع های انتخاب شده هستند در کتابخانه پنهان کنیم تا کودکان  آنها را بیابند. برای نمونه: چپق صلح سرخ پوستان، چشم بند دزدان دریایی ... غیره.

نمونه ای از سوالات طرح شده برای کودکان:

 • وایکینگ ها کجا زندگی می کردند؟
 • وایکینگ ها از چه نوع خطی برای نوشتن استفاده می کردند؟

o “Pirate” (دزد دریایی) از چه واژه ای سرچشمه می گیرد و معنی آن چیست؟

برای کودکانی که هنوز در خواندن و نوشتن ماهر نیستند، می توان پرسش های ساده تری طرح کرد. برای نمونه:

 • در گذشته شوالیه ها به چه شکل بودند؟ یک شوالیه بکش!
 • یک پرچم دزد دریایی برای خود نقاشی کن
 • o Tipi تیپی چیست؟ آن را به تصویر بکش!

پس از یافتن پاسخ ها، دایره وار دور هم نشسته و درباره  پرسش و پاسخ ها با هم گفت و گو می کنیم. کودکانی که برای پرسش ها پاسخ درستی یافته اند، "کارت کتابخانه برای استاد" را دریافت می کنند. مانند قهرمانان داستان "آن و فیلپ" که کارت استادی را از دست کتابدار "مرگان" دریافت کردند.

در پایان می توانیم باقی داستان جلد اول مجموعه "خانه درختی سحرآمیز" را برای کودکان بلندخوانی کنیم. 

Submitted by admin on