جعبه قصه ها

جعبه قصه ها

"جعبه قصه ها" هنر صحنه آرایی یک قصه بر روی یک جعبه است.

رولاند گواگو Roland Goigoux که کتاب‌های بیشماری درباره آموختن مهارت خواندن نوشته است، می گوید: "درک کردن، ساختن فیلمی در ذهن است". براساس این گفته، دانشجویان مدرسه عالی علوم تربیتی فریبورگ در سوئیس طرحی را به اجرا در می آورند. این طرح در راستای تشویق به کتابخوانی است و عنوان "جعبه قصه ها" را به خود دارد.

"جعبه قصه ها" به دانش آموزان دوره اول پایه  امکان می دهد که قصه دلخواه خود را صحنه آرایی کنند. افزون بر آن کودکان دیگر را نیز به کشف لذت خواندن تشویق می کند.

برای اجرای این طرح، نخست دانش آموزان کتابی را که مورد پسند آن‌هاست، انتخاب می کنند. پس از خواندن کتاب، داستان آن را با استفاده از جعبه کفشی بر روی صحنه می آورند. صحنه آرایی شخصیت ها و جزائیات داستان، به کودکان امکان می دهد که داستان را به نمایش بگذارند.

در پایان و در طی ارائه نمایش برای کودکان دیگر، هر کودک عنوان کتاب را می گوید. شخصیت‌های داستان را معرفی می کند. سپس برای برانگیختن حس کنجکاوی و کشش و اشتیاق برای دانستن ادامه داستان،  کودکان فقط آغاز داستان را تعریف می کنند و آن را ناتمام می‌گذارند.

اگر کودکی مایل به دانستن  پایان داستان است، از او درخواست می شود که کتاب را بخواند.

 

دیدگاه ها


ديدگاه شما