نشریه نبات کوچولو

نشریه نبات کوچولو

ماهنامه نبات کوچولو نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه مجتبی سادات سرکی و سردبیر آن شهرزاد کامکار است.

نشریه با تنوع موضوعی شامل شعر، داستان، بازی، سرگرمی، معرفی کتاب، کاردستی، دانستنی مناسب خردسالان ٣ تا ۶ سال است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۹:۴۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما