نشریه نبات

نشریه نبات

ماه نامه نبات، نشریه تمام رنگی است که در ۶٨ صفحه با قطع ٢١ در ٢٨ منتشر می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن مجتبی سادات سرکی و سردبیر آن شهرزاد کامکار است.

نشریه با تنوع موضوعی شامل شعر، داستان، بازی، سرگرمی، معرفی کتاب ، کاردستی، دانستنی مناسب کودکان ٧ تا ١٢ سال است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۱-۲۴ ۰۹:۴۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما