بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

Drawing Games for Kids

طراحی- بازی‌ها راهی بسیار مناسب‌اند تا کودکان را وادار کنیم که مدادی به دست گیرند و روی صفحه حرکت دهند. با این کار، آن‌ها ایجاد نقش روی کاغذ را تمرین می‌کنند، مغزهای کوچک‌شان را به کار می‌گیرند تا به چیزی فراتر از صرف طراحی بیندیشند و نیز سرگرم می‌شوند.

دراین‌جا مجموعه‌ای ازاین نوع بازی‌ها را آورده‌ایم که می‌توانید با کودکان‌تان آزمایش کنید: در خانه، در ماشین یا در اتاق‌های انتظار که منتظر بودن در آن‌ها همیشه ناخوشایند است.

طراحی موجود عجیب

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

منشأ این طراحی- بازی که بسیار سرگرم کننده است، هنرمندان شیفته‌ی سبک سورئالیسم بودند. یک نفر با یک کاغذ و وسیله‌ای برای طراحی، بازی را شروع می‌کند و بخشی از یک شیئ یا جانور را می‌کشد. سپس، ورق را طوری تا می‌کند که جز قسمت کوچکی از طرح کشیده شده، بقیه‌ی آن دیده نشود. سپس، کاغذ را به نفر بعدی می‌دهد تا طراحی را از همان‌جا که نفر پیش تمام کرده‌است ادامه دهد. نفر دوم هم پس از پایان طراحی‌اش، ورق را طوری تا می‌کند که جز قسمت کوچکی از طراحی مشخص نباشد و آن را به نفر بعدی می‌دهد تا طرح را ادامه دهد و سپس، جز قسمت کوچکی ازطراحی خود، بقیه را با تا زدن ورق کاغذ بپوشاند. بازی همین طور ادامه پیدا می‌کند تا همه‌ی کاغذ پر شود.

شما می‌توانید کاغذ را از وسط تا کنید و هر فردی نیمی از کاغذ را طراحی کند. یا اگر می‌خواهید بازی سخت‌تر شود، آن را به چهار قسمت یا بیش‌تر تا بزنید. این بازی فضای سرگرمی و تفریح ایجاد خواهد کرد.

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

این دو مقاله را سر فرصت بخوانید:

گفت وگو با کودکان درباره کارهای هنری آن ها

هنر و کودک: فرصتی برای بروز احساسات و اندیشه‌ها

طراحی با خطوط درهم

یک مداد و یک برگه کاغذ بردارید و تمام کاغذ را خط خطی کنید. این کار به خودی خود سرگرم کننده است، اما می‌توان هیجان بیش‌تری هم به آن افزود! به خط خطی‌ها نگاه کنید و سعی کنید چیزهایی درون آن ببینید. وقتی شکلی پیدا کردید، با ماژیک سیاه یا خودکار خط‌های اطراف آن را پر رنگ کنید. بگذارید بقیه‌ی خط خطی‌ها به عنوان پس زمینه باقی بمانند. یا می‌توانید شکل‌های بیش‌تری در خط خط‌های باقی مانده پیدا کنید. اگر دوست دارید شکل‌تان را رنگ کنید.

 

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

طراحی با چراغ قوه

اشیایی را جلو دیوار بگذارید. به دیوار یک تکه کاغذ بچسبانید و با چراغ قوه اشیا را روشن کنید تا سایه‌شان روی کاغذ چسبیده شده به دیوار بیفتد. اطراف سایه‌ها را خط بکشید. طرحی که به‌دست می‌آید، کمی کج و کوله‌تر از شیء اصلی است. می‌توانید به اطراف طراحی‌تان منظره‌هایی اضافه کنید یا سایه‌ی چندین شیء را روی همان کاغذ بکشید (اسباب بازی‌های کوچک مرد عنکبوتی برای این کار خیلی مناسب هستند).

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

 

باز هم چند طراحی- بازی

در این بازی کودک شکلی را میکشد. سپس به طور شفاهی برای کودک یا کودکان دیگر توضیح میدهد که چطور همان چیز را طراحی کنند. این بازی سنجش خوبی برای مهارت‌های ارتباطی است.

یک بازی دیگر مورد علاقهی کودکان این است که یک نفر چیزی را طراحی میکند و نفر بعدی تلاش میکند دقیقا همان را بکشد.

طراحی بدون دیدن را فراموش نکنید. برای این کار مدل طراحی را نگاه کنید و بدون نگاه کردن به کاغذ یا برداشتن قلم از روی کاغذ، آن را نقاشی کنید. لازم نیست جزئیات را بکشید.

یک نفر میتواند طرحی را شروع کند و به نفر بعدی بدهد تا آن را تمام کند. می-توانید برای هر شخص زمان محدودی در نظر بگیرید یا اجازه بدهید هر کس طرحش را بکشد و وقتی احساس کرد نصف آن را کشیده است، کاغذ را به نفر بعدی بدهد.

یک بازی دیگر که شبیه به پیدا کردن شکلها از میان خطهای در هم و برهم است، چشمان‌تان را ببندید و به سرعت چند خط در هم و برهم روی کاغذ بکشید. بعد برگهی کاغذ را به نفر بعدی بدهید تا با شروع کردن از آن خط هایک طرح بکشد.

یک بزرگسال شکلهای هندسی را روی کاغذ میکشد و آن را آویزان میکند تا کودکان ببینند. سپس، هر بار فرد بزرگسال یکی از شکلهای هندسی را نام میبرد و کودکان باید با استفاده از آن شکل چیزی بکشند تا کم کم تمام نقاشی شکل بگیرد. این ایده برگرفته از ایدهی چری هارل از وبگاه Teachers.net است.

یک بازی که یک بار در کتابی به آن برخوردم – یادم نیست کجا- این است که ۵ نقطه روی یک برگه کاغذ بگذارید. سپس، با استفاده از این پنج نقطه یک آدم بکشید. یکی از نقطه‌ها جای سر را مشخص می‌کند، دو تا از آنها جای دستها و دو تا از آنها جای پا‌ها. روشن است؟ صبر کنید من از پسرم میخواهم که یکی برای شما بکشد.

بازی‌های با قلم و کاغذ برای کودکان

ديدگاه شما