شورای کتاب کودک،‌ میزبان کارگاه آشنایی با ادبیات کودک

شورای کتاب کودک،‌ میزبان کارگاه آشنایی با ادبیات کودک

بیست و چهارمین کارگاه آشنایی با ادبیات کودک، از دوشنبه ۲۰ مهر در کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک آغاز به کار کرد.

این کارگاه هر سال در دو بخش مقدماتی و تکمیلی برگزار می شود و همه علاقه مندان به ادبیات کودک می توانند در آن شرکت کنند. در این کارگاه، که در روزهای دوشنبه هر هفته برگزار می شود، موضوع هایی مانند مخاطب شناسی، تاریخ ادبیات کودک، حقوق کودک و صلح، شعر کودک و نوجوان، تصویر در کتاب های کودکان، نشر الکترونیک، نشریات کودک و نوجوان، گونه های مختلف ادبیات داستانی کودک و ادبیات کودک در بخش های (علمی، دینی، دانش اجتماعی، فلسفه، هنر و مرجع) معرفی می شوند. مدرسان کارگاه هم هر سال از میان کارشناسان، کوشندگان و پدیدآورندگان برجسته کشور انتخاب و از سوی شورای کتاب کودک برای شرکت در کارگاه دعوت می شوند. کارگاه مقدماتی که از ۲۰ مهر آغاز شده، تا ۲۳ فروردین ۸۹ ادامه دارد و پس از آن نیز کارگاه تکمیلی برگزار می شود. پس از پایان دوره، شرکت کنندگان در کارگاه،‌ از سوی شورای کتاب کودک گواهینامه دریافت می کنند.

علاقه مندان به شرکت درکارگاه می توانند به شورای کتاب کودک سر بزنند وبرای حضور در دوره بعدی کارگاه نام نویسی کنند.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۸-۰۵ ۰۷:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما