برایم بخوان پدر

برایم بخوان پدر

پروژه ی" برایم بخوان پدر" پروژه ای است که از سال ۱۹۹۹ در کشور سوئد، برای ترویج "خواندن" و آگاه کردن پدران از اهمیت کتابخوانی برای فرزندانشان آغاز شده است

این پروژه به هشت اتحادیه ی کارگری ساختمان سازی، اتحادیه ی کارگری هتل داری و رستوران ها، اتحادیه ی کارگری صنایع و فلزکاران، اتحادیه ی کارگری شهرداری، اتحادیه ی کارگری صنایع غذایی، کارکنان خدمات و ارتباطات (SEKO)، اتحادیه ی کارگری حمل و نقل و اتحادیه ی کارگری نشریات تعلق دارد و با همکاری "انجمن فرهنگی کارگران سوئد" (ABF) و شرکت انتشاراتی "کتاب برای همه"- که کتاب های ارزان منتشر می کند و دارای شبکه ای برای حمایت خواندن است- اداره می شود. این پروژه را "انجمن هنرهای سوئد" نیز پشتیبانی می کند.تا امروز حدود ۱۵۰۰ پدرسوئدی در این برنامه شرکت کرده اند. پیش زمینه ی پروژه ی "برایم بخوان پدر" کاهش خواندن کتاب در میان مردان بر پایه ی گزارش "فرهنگ ، طبقه اجتماعی و جنسیت" کنفدراسیون اتحادیه کارگری سوئد (LO) است

هنگامی که پروژه "برایم بخوان پدر" در سال ۱۹۹۹ آغاز شد، آمار نشان می داد که ۳۵٪ از مردان عضو LO در طول سال گذشته هیچ کتابی نخوانده اند. در یک جامعه ی اطلاعاتی میزان "خواندن" به طبقه ی اجتماعی افراد وابسته است و کودکانی که والدینشان تحصیلات پایین دارند ، کتاب نمی خوانند.

ایده ی پروژه "برایم بخوان پدر" این است که با استفاده از کودکان، خواندن را در میان مردان افزایش دهند و برعکس. به این ترتیب، مدرسه ها به اهدافشان در زمینه ی پرورش زبانی کودکان - که پرورش توانایی بیان کودکان در هنگام حرف زدن و نوشتن و توانمند ساختن کودکان برای درک ادبیات، داستان و دیگر منابع اطلاعات و لذت است-  دست می یابند.

آمار نشان می دهد که که پسر و دخترهایی که در طول یک روز عادی کتاب نمی خوانند، فرزندان پدر و مادرانی هستند که کتاب نمی خوانند و این کودکان مشکلات زیادی برای رسیدن به اهداف مدرسه خواهند داشت.

نتایج بهتر درسی دختران در مدرسه موضوعی بدیهی است، زیرا دختران زمان بسیاری را صرف فعالیت هایی می کنند که آن ها را در به دست آوردن مهارت های زبانی یاری می رساند.

تقریبا همه ی کودکان با میل به یادگیری برای تمام عمر به دنیا می آیند. مشکل این است که همه ی کودکان درخانواده ای که دانش و توانایی تشویق، برانگیختن و الگو بودن برای کودک را دارند، زاده نمی شوند.

اگر می خواهیم کودکان بیشتری به اهداف مدرسه (تحصیل) دست یابند، باید باور داشته باشیم که مهم ترین دوران کودکی، دوران پیش از دبستان است (از زمان تولد تا هنگامی که در ۶ یا ۷ سالگی دبستان را آغاز می کنند). در این دوران باید برای زبان تصویری کودکان بسترسازی کرد.

بسیاری از پسران در دوران کودکی و مدرسه به ندرت الگوی مذکر با سواد دارند.

خوشبختانه پروژه ی "برایم بخوان پدر" به داشتن الگوی مذکر با سواد در خانه کمک خواهد کرد.

شیوه ی اجرای پروژه:

از سوی نمایندگان سازمان های مربوط روزی به نام روز "برایم بخوان پدر" انتخاب می شود و سپس نمایندگان فرهنگی این سازمان ها و دیگر اتحادیه های محلی با حضور در محل کار افراد، از پدران همراه  با کودکان بالای ۱۰ سال برای شرکت در برنامه ی روز "برایم بخوان پدر" دعوت و نام نویسی می کنند.

پدرانی که در این پروژه شرکت دارند، مبلغی برابر با درآمد یک روز کاری خود دریافت می کنند. هزینه ی ناهار و قهوه نیز به عهده ی اتحادیه است.

پس از رسیدن شرکت کنندگان و مرور مسائل با یکدیگر، پدران ( حداکثر ۵۰ نفر) به دو گروه تقسیم می شوند.

یک گروه از پدران، در سمینار " برای کودک خود بخوانید" شرکت می کنند که درباره ی پرورش زبانی کودک و نقش پدران در پرورش زبان تصویری در گفتار و نوشتارهای کودکان شان است.

گروه دیگر، در سمینار "برای خودتان بخوانید" شرکت می کنند. در این سمینار درباره ی این که چرا باید برای خودمان بخوانیم، بحث می شود.  یک نویسنده در این سمینار شرکت می کند و درباره ی نوشته های خود حرف می زند.

بعد از ناهار، گروه ها جا به جا می شوند. در طول روز "برایم بخوان پدر" تور دیدار از یک کتابخانه ی شهر نیز برگزار می شود.

در پایان این روز پدران شرکت کننده می توانند یک کتاب برای خود و چهار کتاب برای کودک خود انتخاب کنند که بهای آن ها از سوی این پروژه پرداخت می شود.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۱-۰۹ ۱۵:۲۶
برگردان:
شبنم عیوضی
کتابداران:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام